Stenløse Gl. Rådhusanneks

2023-01-03T10:40:26+01:00

BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB BYGHERRERÅDGIVER: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S KONTAKTPERSON: Peter Topsøe ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juli 19 – Oktober 19 ENTREPRISESUM: Kr. 1.188.015,00 MILJØ: Asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH samt olieforurenet jord. LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af det tidligere Stenløse Rådhusanneks i forbindelse med, at Ølstykke Almennyttige [...]

Postparken, Kastrup

2020-09-08T09:14:23+01:00

BYGHERRE: FA09-PAB BYGHERRERÅDGIVER: Tnt Arkitekter A/S HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S KONTAKTPERSON: Michael Wagel ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: December 2018 – December 2022 ENTREPRISESUM: Kr. 15.500.000,00 MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest Postparken beliggende på Amager er en almennyttig boligbebyggelse opført i perioden 1946-48, som har gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor LH Hockerup har stået for [...]

Danish Crown, Faaborg

2023-01-03T10:59:15+01:00

BYGHERRE: Danish Crown A/S KONTAKTPERSON: Freddy Sørensen ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juni 2017 - maj 2018 ENTREPRISESUM: kr. 5.688.718,75 MILJØ: PCB, PAH, Kulbrinter, tungmetaller, klorparaffiner og asbest I Faaborg har LH Hockerup A/S stået for totalnedrivning af i alt 8000 kvm slagteribygninger for Danish Crown. Nedrivningen er sket i forbindelse med, at det tidligere slagteri er [...]

Næstved Sygehus

2023-01-03T10:59:59+01:00

BYGHERRE: Region Sjælland BYGHERRERÅDGIVER: Arkitektfirmaet HS KONTAKTPERSON: Morten Møller ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juli 2018 - december 2018 ENTREPRISESUM: Kr. 1.029.466,00 MILJØ: Tungmetaller, PAH, PCB og asbest I forbindelse med en ombygning og renovering af Næstved Sygehus har LH Hockerup udført indvendig stripning og miljøsanering på 13. og 14. etage i bygning 16. Den 15 etager [...]

Lufthavnsboulevarden 10

2019-12-16T09:55:20+01:00

BYGHERRE: Københavns Lufthavne A/S HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard A/S KONTAKTPERSON: Laust Hansen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – marts 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 1.450.000,00 MILJØ: PAH’er, PCB, asbest og tungmetaller I forbindelse med etablering af en ny bygning, som skal udvide Københavns Lufthavns bagagehåndteringskapaciteten, har LH Hockerup A/S udført totalnedrivning og miljøsanering af den tidligere Politikælder fra [...]

Sønderborg Sygehus

2019-03-08T13:32:57+01:00

BYGHERRE: Region Syddanmark KONTAKTPERSON: Ulf Hammer Eriksen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: December 2018 – marts 2020 ENTREPRISESUM: Kr. 2.939.643,00 MILJØ: Bly, PCB, tungmetaller og asbest BEMANDING: Ca. 5-10 stk. LH Hockerup A/S har udført indvendig nedrivning og miljøsanering i stueetagen på Sønderborg Sygehus – også kaldet Ambulatorietorvet. Opgaven udføres i forbindelse med ombygning af det gamle [...]

Vesterbrogade 107c, København

2023-01-03T11:01:21+01:00

BYGHERRE: CPH Invest BYGHERRERÅDGIVER: Harder Elements A/S KONTAKTPERSON: Gert Pathron ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – januar 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 750.000,00 MILJØ: PAH’er, PCB, asbest, tungmetaller og klorerede paraffiner LH Hockerup har udført totalnedrivning og miljøsanering af ejendomme fra 1880 og 1920 på Vesterbro i København. Bygningerne er en del af Vesterbros gamle slagtergårde. Nedrivningen [...]

Musicon, Roskilde

2019-12-16T09:54:10+01:00

BYGHERRE: Roskilde Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Golder Associates A/S KONTAKTPERSON: Niels Strufe ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Januar 2018 – November 2018 ENTREPRISESUM: Kr. 2.623.725,00 MILJØ: Bly, kviksølv, PCB og asbest LH Hockerup har stået for miljøsanering og nedrivning af Hal 1, Musicon huset og kantinen på Musicon-området beliggende på Rabalderstræde 1, 4000 Roskilde. Bygningerne var opført mellem 1941 [...]

Skovvangsvej 97 og 99, Århus

2019-12-16T09:53:21+01:00

BYGHERRE: Århus Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Årstiderne Arkitekter KONTAKTPERSON: Per Froberg ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: April 2018 – juli 2018 ENTREPRISESUM: Kr. 3.899.825,00 MILJØ: Asbest, PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner og PAH I forbindelse med etableringen af et nyt Demens- og HjerneCentrum i Århus har LH Hockerup stået for miljøsanering og totalnedrivningen af de to eksisterende bygninger beliggende på [...]

Christianshavns Skole, København

2023-01-03T11:02:59+01:00

BYGHERRE: Københavns Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Rubow Arkitekter A/S HOVEDENTREPRENØR: Elindco KONTAKTPERSON: Jan Stephansen / Jesper Sten Hansen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juni 2018 - marts 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 2.165.000,00 MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest I forbindelse med kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole i København har LH Hockerup udført nedrivning og miljøsanering i to etaper. Skolen er beliggende [...]

footer

Go to Top