Åhaven, Odense

2024-04-23T11:26:57+01:00

BYGHERRE: Civica boligforening BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - juli 2024 MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp I 2022 påbegyndte vi totalnedrivning af 213 familieboliger, klyngehuse, i Åhaven i Odense. Nedrivningen foregår løbende over ca. halvandet år, med et stort fokus på tid og fremdrift, da jordentreprenøren går [...]

Minkfarm, Solbjerggård, Holbæk

2024-04-17T11:48:21+01:00

BYGHERRE: Søren Stavnskær ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juni 2020 – Juli 2020 MILJØ: Asbest BESKRIVELSE: LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering i forbindelse med nedrivning af minkproduktionsanlæg ved Solbjerggård i Svinninge. Nedrivningsopgaven blev foretaget grundet sygdom i bestanden, som havde medført aflivning af samtlige mink og efterfølgende totalrengøring af produktionsanlægget. Ejer af produktionsanlægget besluttede [...]

Ringsted-Femern Banen

2024-04-17T11:49:22+01:00

BYGHERRE: Banedanmark ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – december 2018 MILJØ: PCB, bly, kviksølv og asbest LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af syv ejendomme og konstruktioner i Næstved, Vordingborg og Guldborgsund i forbindelse med anlæggelse af Ringsted-Femern Banen for Banedanmark. Ejendommene er forskellige idet der er tale om landejendomme, byhuse/rækkehuse samt alm 2-plans [...]

RIAS A/S, Roskilde

2024-04-17T11:50:07+01:00

BYGHERRE: RIAS A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2020 – Januar 2021 MILJØ: Asbest, tungmetaller; zink, bly, PCB samt olie BESKRIVELSE: LH Hockerup udførte i perioden totalnedrivning af RIAS industrihal på 1.325 m2 samt etablering af opslags- og P-pladser på Industrivej 11 i Roskilde. Som led i nedrivningsarbejdet udførte LH Hockerup A/S et omfattende jordarbejde, herunder [...]

Rammeaftale

2024-04-17T11:51:03+01:00

BYGHERRE: København Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Rammeaftale - Fagentreprise UDFØRT: Februar 2020 – februar 2025 MILJØ: Bly, PCB, asbest, kviksølv og zink LH Hockerup A/S har i samarbejde med Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S, indgået en rammeaftale, som omhandler planlagte og akutte arbejdsopgaver i forbindelse med renovering [...]

Horsens Kommune

2024-04-17T11:51:48+01:00

BYGHERRE: Horsens Kommune, Ejendomscentret BYGHERRERÅDGIVER: Dansk Miljørådgivning A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: November 2021 - Marts 2022 MILJØ: PCB, asbest samt tungmetaller LH Hockerup A/S har udført miljøsanering og totalnedrivning af flere bygninger på 3 kommunale ejendomme i Horsens. I alle tre tilfælde var der tale om landejendomme med en eller flere tilstødende bygninger, herunder stue/hovedhus, [...]

ARC, Amager Ressourcecenter

2024-04-17T11:52:28+01:00

BYGHERRE:I/S Amager Ressource Center (ARC) ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise med projekteringsydelser UDFØRT: Maj 2018 – Januar 2021 MILJØ: Bly, PCB, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest og klorede paraffiner I forbindelse med opførelsen af det nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, forstod LH Hockerup A/S nedrivningen af det eksisterende Amager Ressourcecenter (ARC). ARC blev oprindeligt indviet i 1970 og [...]

Tidligere Teknisk Museum, Helsingør

2024-04-17T11:52:59+01:00

BYGHERRE: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: April 2018 – Januar 2019 MILJØ: PCB & tungmetaller LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering af det tidligere Teknisk Museum, beliggende i Helsingør. Bygningen er opført i 1968 og er 1978 m2 i grundplan. Bygningen er opført i murstensvægge med built-up tag, [...]

Stenløse Gl. Rådhusanneks

2024-04-17T11:53:35+01:00

BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB BYGHERRERÅDGIVER: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juli 19 – Oktober 19 MILJØ: Asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH samt olieforurenet jord. LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af det tidligere Stenløse Rådhusanneks i forbindelse med, at Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB, har erhvervet [...]

Postparken, Kastrup

2024-04-17T11:54:23+01:00

BYGHERRE: FA09-PAB BYGHERRERÅDGIVER: Tnt Arkitekter A/S HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: December 2018 – December 2022 MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest Postparken beliggende på Amager er en almennyttig boligbebyggelse opført i perioden 1946-48, som har gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor LH Hockerup har stået for udvendig og indvendig nedrivning, bestående af [...]

Go to Top