Gothersgade

2024-04-17T11:22:40+01:00

HOVEDENTREPRENØR: ASON A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: April – dec. 2023 MILJØ: Asbest, PCB og tungmetaller LH Hockerup forestår gennemgribende renovering af DJØF´s hovedkontor, beliggende på hjørnet af Nørre Voldgade/Gothersgade i København. Vores arbejder omfatter indvendige renoveringsarbejder samt tagrenovering. Bygningen har igennem tiden gennemgået adskille renoveringer, hvilket blev tydeligt da vi påbegyndte vores arbejde på stedet. [...]

Værket i Søndersø

2024-04-17T11:28:51+01:00

BYGHERRE: HOFOR ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - september 2023 MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest LH Hockerup A/S har stået for nedrivning og gennemførsel af miljøsanering for vandværket ved Søndersø ved Ballerup. Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) moderniserer de regionale vandværker til sikring af drift og etablering af blødgøringsanlæg. Nedrivningsopgaven omfatter bygninger på et 3.286 m2 stort [...]

Minkfarm, Solbjerggård, Holbæk

2024-04-17T11:48:21+01:00

BYGHERRE: Søren Stavnskær ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juni 2020 – Juli 2020 MILJØ: Asbest BESKRIVELSE: LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering i forbindelse med nedrivning af minkproduktionsanlæg ved Solbjerggård i Svinninge. Nedrivningsopgaven blev foretaget grundet sygdom i bestanden, som havde medført aflivning af samtlige mink og efterfølgende totalrengøring af produktionsanlægget. Ejer af produktionsanlægget besluttede [...]

RIAS A/S, Roskilde

2024-04-17T11:50:07+01:00

BYGHERRE: RIAS A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2020 – Januar 2021 MILJØ: Asbest, tungmetaller; zink, bly, PCB samt olie BESKRIVELSE: LH Hockerup udførte i perioden totalnedrivning af RIAS industrihal på 1.325 m2 samt etablering af opslags- og P-pladser på Industrivej 11 i Roskilde. Som led i nedrivningsarbejdet udførte LH Hockerup A/S et omfattende jordarbejde, herunder [...]

ARC, Amager Ressourcecenter

2024-04-17T11:52:28+01:00

BYGHERRE:I/S Amager Ressource Center (ARC) ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise med projekteringsydelser UDFØRT: Maj 2018 – Januar 2021 MILJØ: Bly, PCB, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest og klorede paraffiner I forbindelse med opførelsen af det nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, forstod LH Hockerup A/S nedrivningen af det eksisterende Amager Ressourcecenter (ARC). ARC blev oprindeligt indviet i 1970 og [...]

Tidligere Teknisk Museum, Helsingør

2024-04-17T11:52:59+01:00

BYGHERRE: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: April 2018 – Januar 2019 MILJØ: PCB & tungmetaller LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering af det tidligere Teknisk Museum, beliggende i Helsingør. Bygningen er opført i 1968 og er 1978 m2 i grundplan. Bygningen er opført i murstensvægge med built-up tag, [...]

Stenløse Gl. Rådhusanneks

2024-04-17T11:53:35+01:00

BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB BYGHERRERÅDGIVER: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juli 19 – Oktober 19 MILJØ: Asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH samt olieforurenet jord. LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af det tidligere Stenløse Rådhusanneks i forbindelse med, at Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB, har erhvervet [...]

Danish Crown, Faaborg

2024-04-17T11:57:31+01:00

BYGHERRE: Danish Crown A/S ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juni 2017 - maj 2018 MILJØ: PCB, PAH, Kulbrinter, tungmetaller, klorparaffiner og asbest I Faaborg har LH Hockerup A/S stået for totalnedrivning af i alt 8000 kvm slagteribygninger for Danish Crown. Nedrivningen er sket i forbindelse med, at det tidligere slagteri er lukket ned, da bygningerne var utidssvarende, [...]

Lufthavnsboulevarden 10

2024-04-17T11:58:41+01:00

BYGHERRE: Københavns Lufthavne A/S HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – marts 2019 MILJØ: PAH’er, PCB, asbest og tungmetaller I forbindelse med etablering af en ny bygning, som skal udvide Københavns Lufthavns bagagehåndteringskapaciteten, har LH Hockerup A/S udført totalnedrivning og miljøsanering af den tidligere Politikælder fra 1960 samt fjernelse af parkeringsdæk beliggende [...]

Musicon, Roskilde

2024-04-17T12:00:51+01:00

BYGHERRE: Roskilde Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Golder Associates A/S ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Januar 2018 – November 2018 MILJØ: Bly, kviksølv, PCB og asbest LH Hockerup har stået for miljøsanering og nedrivning af Hal 1, Musicon huset og kantinen på Musicon-området beliggende på Rabalderstræde 1, 4000 Roskilde. Bygningerne var opført mellem 1941 og 1980 med en tilbygning på [...]

Go to Top