Værket i Søndersø

2023-03-03T11:22:15+01:00

BYGHERRE: HOFOR ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - september 2023 ENTREPRISESUM: Ca. kr. 7.000.000, - MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks LH Hockerup A/S har stået for nedrivning og gennemførsel af miljøsanering [...]

Minkfarm, Solbjerggård, Holbæk

2023-01-03T08:31:14+01:00

BYGHERRE: Søren Stavnskær ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juni 2020 – Juli 2020 ENTREPRISESUM: Kr. 317.500,00, - MILJØ: Asbest BESKRIVELSE: LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering i forbindelse med nedrivning af minkproduktionsanlæg ved Solbjerggård i Svinninge. Nedrivningsopgaven blev foretaget grundet sygdom i bestanden, som havde medført aflivning af samtlige mink og efterfølgende totalrengøring af produktionsanlægget. [...]

RIAS A/S, Roskilde

2023-08-15T08:56:25+01:00

BYGHERRE:RIAS A/S KONTAKTPERSON: Oluf Jørgensen A/S ved John Madsen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2020 – Januar 2021 ENTREPRISESUM: Kr. 2.335.376, - MILJØ: Asbest, tungmetaller; zink, bly, PCB samt olie BESKRIVELSE: LH Hockerup udførte i perioden totalnedrivning af RIAS industrihal på 1.325 m2 samt etablering af opslags- og P-pladser på Industrivej 11 i Roskilde. Som led [...]

ARC, Amager Ressourcecenter

2022-10-21T10:30:31+01:00

BYGHERRE:I/S Amager Ressource Center (ARC) KONTAKTPERSON:Per Brask / peb@a-r-c.dk ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise med projekteringsydelser UDFØRT: Maj 2018 – Januar 2021 ENTREPRISEFORM: Kr. 75.000.000,00 MILJØ: Bly, PCB, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest og klorede paraffiner BEMANDING: Ca. 15-20 stk. I forbindelse med opførelsen af det nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, forstod LH Hockerup A/S nedrivningen af det eksisterende [...]

Tidligere Teknisk Museum, Helsingør

2023-08-15T08:56:41+01:00

BYGHERRE: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme KONTAKTPERSON: Bjarne Johansen ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: April 2018 – Januar 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 2.287.500,00 MILJØ: PCB & tungmetaller LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering af det tidligere Teknisk Museum, beliggende i Helsingør. Bygningen er opført i 1968 og er 1978 m2 i grundplan. Bygningen er [...]

Stenløse Gl. Rådhusanneks

2023-01-03T10:40:26+01:00

BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB BYGHERRERÅDGIVER: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S KONTAKTPERSON: Peter Topsøe ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juli 19 – Oktober 19 ENTREPRISESUM: Kr. 1.188.015,00 MILJØ: Asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH samt olieforurenet jord. LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af det tidligere Stenløse Rådhusanneks i forbindelse med, at Ølstykke Almennyttige [...]

Danish Crown, Faaborg

2023-01-03T10:59:15+01:00

BYGHERRE: Danish Crown A/S KONTAKTPERSON: Freddy Sørensen ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Juni 2017 - maj 2018 ENTREPRISESUM: kr. 5.688.718,75 MILJØ: PCB, PAH, Kulbrinter, tungmetaller, klorparaffiner og asbest I Faaborg har LH Hockerup A/S stået for totalnedrivning af i alt 8000 kvm slagteribygninger for Danish Crown. Nedrivningen er sket i forbindelse med, at det tidligere slagteri er [...]

Lufthavnsboulevarden 10

2019-12-16T09:55:20+01:00

BYGHERRE: Københavns Lufthavne A/S HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard A/S KONTAKTPERSON: Laust Hansen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – marts 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 1.450.000,00 MILJØ: PAH’er, PCB, asbest og tungmetaller I forbindelse med etablering af en ny bygning, som skal udvide Københavns Lufthavns bagagehåndteringskapaciteten, har LH Hockerup A/S udført totalnedrivning og miljøsanering af den tidligere Politikælder fra [...]

Musicon, Roskilde

2019-12-16T09:54:10+01:00

BYGHERRE: Roskilde Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Golder Associates A/S KONTAKTPERSON: Niels Strufe ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Januar 2018 – November 2018 ENTREPRISESUM: Kr. 2.623.725,00 MILJØ: Bly, kviksølv, PCB og asbest LH Hockerup har stået for miljøsanering og nedrivning af Hal 1, Musicon huset og kantinen på Musicon-området beliggende på Rabalderstræde 1, 4000 Roskilde. Bygningerne var opført mellem 1941 [...]

Bredevej 2, Virum

2019-12-16T09:15:23+01:00

BYGHERRE: PKA Ejendomme BYGHERRERÅDGIVER: Schødt A/S KONTAKTPERSON: Anders Brink ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: April 2018 – juni 2018 ENTREPRISESUM: Ca. kr. 1.300.000,00 MILJØ: Tungmetaller, klorparaffiner, PCB og asbest LH Hockerup har udført nedrivning og miljøsanering af en ejendom beliggende på Bredevej 2 i Virum, som tidligere har været anvendt som kontorer for en række lejere – [...]

footer

Go to Top