BYGHERRE: Horsens Kommune, Ejendomscentret
BYGHERRERÅDGIVER: Dansk Miljørådgivning A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: November 2021 – Marts 2022
MILJØ: PCB, asbest samt tungmetaller

LH Hockerup A/S har udført miljøsanering og totalnedrivning af flere bygninger på 3 kommunale ejendomme i Horsens. I alle tre tilfælde var der tale om landejendomme med en eller flere tilstødende bygninger, herunder stue/hovedhus, staldbygninger, maskinhaller, garage og lader mm. Størrelserne på bygningerne varierede fra 10 m2 til 550 m², det samlede bygningsareal til nedrivning udgjorde 2.570 m2. Nedrivning- og miljøsaneringsopgaverne var varierede fra bygning til bygning.

Horsens Kommune prioriterer deres bæredygtig profil højt, hvorfor de har et krav om en særlig høj genanvendelses procent ved nedrivningsarbejder foretaget i kommunen. De gør derfor meget ud af at genanvende mest muligt genbrugeligt byggemateriale for de enkelte nedrivningssager, direkte i nybyggeri i kommunen. I forbindelse med denne nedrivningsopgave, lykkedes det at holde en gennemsnitlig genanvendelsesprocent på 93 procent. Kommunen have helt konkret et ønske om, at genbruge gamle facadesten og konstruktionsspær direkte i et igangværende nybyggeri. LH Hockerup A/S foretog derfor skånsomt nedtagning af konstruktionsspær og demontering af facadestenene. I forbindelse med demonteringen af facadestenen, blev formuren og bagmuren adskilt, da kommunen kun ønskede at anvende facadesten fra formuren. Af hensyn til genbrugsgraden af de gamle mursten, anvendte vi en isoleringssuger, der skånsomt og uden skader, fjernede alt isoleringsmaterialet fra murstenene. Efter endt demontering af facadestenen, blev disse sendt til firmaet, ”Gamle Mursten”, for afrensning, ligeledes til videre genbrug i de nye byggerier.

LH Hockerup A/S har foruden nedrivningen også håndteret miljøfarlige stoffer – Blandt andet indeholdt samtlige tagkonstruktioner på de forskellige ejendomme asbest. Asbestpladerne blev nænsomt demonteret uden brud på pladerne, for at undgå udskillelsen af asbeststøv. Pladerne blev lagt i en lukket container og kørt til godkendt affaldsmodtager. Herudover er der foretaget afrensning af maling indeholdende PCB og tungmetaller, ved brug af slyngsuger, slibning og sandblæsning – der blev i den forbindelse monteret sluse, sug samt gjort brug af miljøvogn. Fliser og fuger i baderummene blev ligeledes fundet forurenet med PCB og fjerne efter gældende krav jf. lovgivning herom.