LH HOCKERUP A/S – Generelle betingelser

 • At der forelægger en underskrevet kontrakt mellem Bygherre & LH Hockerup A/S før opstart.
 • At nedrivningstilbuddet er gældende i 3 måneder fra tilbuddets datering.
 • Tilbuddet er kun gældende for bro-faste øer.
 • At Bygherre står for indhentning af nedrivningstilladelse før opstart af nedrivning.
 • At der er adgangsveje til ønskede nedrivningsområde på min. 3 meter i bredden, og at udlæggelse af jernplaner ikke indeholdt i prisen.
 • At forsyninger som vand og strøm er afproppet/afkoblet inden opstart, samt tilslutning af byggevand og byggestrøm til fri afbenyttelse under hele nedrivningsperioden.
 • Rydning af grund/belægninger herunder træer og buske er ikke indeholdt tilbud. Ønskes dette, bedes der rettes direkte henvendelse til vores tilbudsafdeling: tilbud@hockerup.dk (Prisen vil typisk svinge mellem kr. 5-10.000 yderligere)
 • At grunden efterlades grovplaneret/ingen terrænregulering.
 • Der tages forbehold for eventuel slagger (læs mere om slaggers anvendelsesperiode mv. her: https://byg-erfa.dk/slagger-kapillar)
 • At LH Hockerup A/S står for anmeldelsen af affald til diverse kommuner. Bygherre bedes udfylde og underskrive LH Hockerup A/S dokument ”Bygherrens fuldmagt”, som vil blive fremsendt til Bygherre inden opstart.
 • Ved udskydelse af betaling i 6 måneder bedes Bygherre stille en bankgaranti.
 • AB18 er gældende for prisen (AB18 er et standardiseret sæt aftalevilkår til brug for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB18 er udarbejdet med henblik på aftaler, hvor bygherre ikke er forbruger – se link: https://www.danskbyggeri.dk/regler-og-vejledning/byggejura-til-erhverv/ab-regler/ab-18-abt-18-mv/)