Nedrivning

LH Hockerup er specialiseret indenfor alle typer nedrivningsopgaver – heriblandt total og selektiv nedrivning samt ind- og udvendig nedrivning.

Vi klarer store og små opgaver med samme præcision, professionalisme og høje kvalitet, så vores kunder kan føle sig i trygge hænder – lige meget størrelsen på nedrivningsarbejdet. Kundetryghed er vigtigt for os, derfor fokuserer vi på løbene kontakt og dokumentation af opgaven, netop så kunden ved hvad der foregår.

Før enhver nedrivning er det lovkrav at udarbejde en miljørapport som tager udgangspunkt i de miljø- og sundhedsskadelige materialer, der er til stede ved ældre byggerier. Hos LH Hockerup er vi bekendt med de gældende regler og love omkring byggeri og nedrivning, og bistår gerne med rådgivning, ligesom vi står for kontakt med myndigheder – så alt forgår efter bogen.

Totalnedrivning

Ved total nedrivning står der intet tilbage når vores maskiner og medarbejdere forlader byggepladsen. Du efterlades med en bar grund så du kan påbegynde det nye byggeri.

Selektiv nedrivning

Står du overfor en renovering, kan det være nødvendigt at nedrive dele af den gamle bygning. Ved selektiv nedrivning varierer det hvor meget af det oprindelige byggeri der står tilbage, nogle opgaver kræver, at alt inventar og lette vægge fjernes, mens vi ved andre opgaver fjerner indvendige dele.

Genanvendelse af materialer

I forbindelse med nedrivning er der meget affald – både rent og forurenet – at tage hensyn til.

 Hos LH Hockerup A/S sorterer vi affald og gamle materialer allerede på byggepladsen. De materialer som kan genbruges vil blive genanvendt mens vi i forsvarligt håndterer det resterende affald i samarbejde med kommunen og godkendte genbrugspladser.