Miljøsanering

I gamle byggerier gemmer der sig ofte ubehagelige overraskelser som er til gene for mennesker og miljø. LH Hockerup står klar til at hjælpe dig med alle former for miljøsanering – heriblandt asbest, tungmetaller, PCB og skimmelsvamp.

Vores erfaring indenfor miljøsanering sikrer dig et bedre indeklima uden besvær, du skal hverken tænke på dialog med myndigheder eller bortskaffelse af miljøfarligt materiale – det klarer vi.

LH Hockerup er behjælpelig med miljøsanering indenfor:

Sådan foregår det

Asbest

Asbest er et kontroversielt materiale, som typisk findes i byggerier opført fra 1960 til 1980 – først i 1987 blev materialet forbudt til anvendelse ved byggeri – derfor findes dette materiale i mange ældre danske byggerier.

Det kontroversielle materiale findes bl.a. i:

  • Vinyl
  • Gulvlim
  • Fliseklæber
  • Beton
  • Rørisolering
  • Tag-, facade- og loftsplader

Selvom det ikke er dansk lovkrav at fjerne asbest – så længe det ikke er blottet – er det dokumenteret at indånding af materialet har alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser. Af den årsag kan det være en fordel at tage kontakt til os, hvis dit byggeri er bygget eller renoveret mellem 1960 og 1980.

Vi tilbyder asbest-sanering i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå alle steder hvor der er organisk materiale, fugt og ilt – og kan være besværligt at komme af med igen samt medføre ødelæggende svampeskader i bygninger.

Hvis dit byggeri eller hjem er plaget af skimmelsvamp, er det nødvendigt at handle hurtigt og effektivt for at undgå spredning af problemet. Ved udbrud af skimmelsvamp forringes indeklimaet betydeligt, og i mange tilfælde medvirker skimmelsvamp til allergiske reaktioner i form af bl.a. hovedpine, træthed og irritation af slimhinder i øjne, næse og svælg.

LH Hockerup anvender ingen kemikalier i fjernelse af skimmelsvamp, men anvender tøris eller Micro CleanTM metoden. Derudover tilbyder vi rådgivning om indeklima, så du undgå fremtidige fugtproblemer der resulterer i skimmelsvamp.

Kontakt os, hvis du vil være sikker på en effektiv udryddelse af skimmelsvamp.

Tungmetaller

Tungmetaller – heriblandt bly, zink, kviksølv og cadmium – har i flere århundrede været brugt som tilsætningsstof, konserveringsmiddel eller i elementer anvendt i byggerier.

Selvom disse metaller historisk er anvendt i byggeri-sammenhæng, har undersøgelser fundet frem til at der er sundheds- og miljømæssige konsekvenser ved brug af tungmetaller. Derfor bør tungmetaller udsorteres fra eksisterende bygninger før renoveringer og nedrivninger.

LH Hockerup følger alle regler og rådgivning inden for sanering af tungmetaller – til glæde for medarbejdere, miljøet og dig. 

PCB

I starten af 1950erne begyndte byggebranchen at benytte PCB (PolyChlorerede Bihenyler) i byggerier – bl.a. i maling, lim og elastiske fuger hvor det fungerede som blødgører –  indtil de første forbud mod stoffet kom i 1970erne.  I dag er stoffet på listen over de 12 farligste miljøgifte – derfor skal håndtering og sanering ske med omhu.

Hos LH Hockerup har vi respekt for stoffet PCB og ved, hvilke miljømæssige forbehold, der bør tages ved PCB-sanering. I 1995 blev brug af PCB forbudt i Danmark, men desværre findes stoffet stadig i mange gamle bygninger og er usynligt for det blotte øje – derfor er det nødvendigt at fortage analyser og prøveudtagelser.

PCB-støv er mistænkt for at være kræftfremkaldende og have negativ effekt på immunsystemet, hormonbalancen og reproduktionsevnen – at give udviklingsforstyrrelser hos børn.

Overlad håndtering og bortskaffelse af stoffet PCB til os, så undgår du at skade dig selv og miljøet.