BYGHERRE: FA09-PAB
BYGHERRERÅDGIVER: Tnt Arkitekter A/S
HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: December 2018 – December 2022
MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest

Postparken beliggende på Amager er en almennyttig boligbebyggelse opført i perioden 1946-48, som har gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor LH Hockerup har stået for udvendig og indvendig nedrivning, bestående af udskiftning af vinduer, døre, badeværelser, køkkener, indvendige bærende og lette vægge, samt er der foretaget tagudskiftning herunder også udskiftning af lægter. Herudover er der udført totalnedrivning og bortskaffelse af eksisterende garageanlæg og carporte. Bebyggelsen består af 401 boliger med tilhørende fællesarealer, der er fordelt på 13 bygninger. Herudover er dele af bebyggelsen udlagt til erhverv, ejendomskontor og velfærdsfaciliteter for driftspersonalet.

Grundet bygningens alder er der udarbejdet en miljøundersøgelse af indvendige og udvendige materialer og overflader, her er der blandt andet påvist spor af bly, zink, PCB, asbest og tungmetaller. LH Hockerup har stået for alt miljøsanering, i forbindelse med nedrivningsarbejderne, som er udført i tre etaper. Først er der foretaget asbestsanering og derefter sanering af overflader i samtlige køkkener, badeværelser og gang. Til slut er der foretaget punktsanering ved gennemførelser og skakte.

Under renoveringen har bebyggelsen fortsat været beboet, og derfor har der under forløbet været særlige hensyn ift. planlægning, oprydning, støj, vibrationer og støv, samt den generelle sikkerhed på pladsen.