BYGHERRE: Arbejdernes Andelsboligforening AAB
HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard Danmark A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: august 2022 – juli 2023
MILJØ: PCB

LH Hockerup har forestået nedrivningsarbejderne i forbindelse med renovering og omdannelse af det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Bygningerne har tjent som psykiatrisk hospital siden 1852, dengang under navnet ‘Helbredanstalten for Sindssyge i Nørrejylland’. Hospitalet rykkede til andre bygninger i 2018 og bygningernes indre omdannes nu, så der etableres 1.200 nye boliger. Arbejderne har omhandler nedrivning af vægge samt etablering af nye dørhuller for ny indretning af boliger i bygningerne. Herudover optagning af gulve og indskudsler for nye badeværelsesdæk samt hultagning i dæk for nye teknikskakte. Opgaven har krævet meget begrænset sanering, da hele hospitalet var miljøsaneret i en tidligere entreprise. Vi har derfor kun udført begrænset slibning af maling på vægge. Alt renoveringsarbejde er udført med stor respekt for bygningernes ydre, samt den tids byggeskik. Det er altid spændende at tage del i historiske renoveringer og dette projekt var ingen undtagelse.