HOVEDENTREPRENØR: Kjær Knudsen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Sep. – dec. 2023
MILJØ: Asbest

LH Hockerup har forestået renovering af klimaskærm med dertilhørende energiforbedringer på Gl. Skovlundevej 29-109 i Ballerup. Bygningerne er opført i 1960 og er bestående af rækkehuse samt to etageejendomme med et samlet bebygget areal på 1242 m². Nedrivningsarbejderne har omhandlet renovering af tagkonstruktionen og dens bestanddele, herunder isolering, granulat, taglægter, sternbrædder, udhængsbrædder og nedtagning af skorsten samt udskiftning af samtlige udvendige vinduer og døre samt eksisterende fuger i facaden og nedtagning af gangbro. Taget er udført som gitterspærskonstruktion og tagbelægningen er udført som bølgeeternittag fra år 1994 og indeholder asbest. Selve demonteringen af taget er foregået under totaloverdækning ved hermetisk lukket stillads, for at undgå spredning af asbestfibre i forbindelse med nedtagning af tagpladerne. Tagpladerne er efterfølgende stablet, forseglet og fragtet til deponi.