BYGHERRE: Vridsløselille Andelsboligforening / boligorganisationen BO-VEST
HOVEDENTREPRENØR: NCC Danmark A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: April 2022 – april 2024
MILJØ: Asbest, tungmetaller og PCB

LH Hockerup forestår renovering af 366 boliger i Hyldespjældet i Albertslund. NCC står i spidsen for entreprisen, der omfatter udvendig og indvendig renovering, herunder udskiftning af tagene på alle rækkehusene. Alle boliger i området skal optimeres og sikres et sundere indeklima, mens 20 boliger omdannes til tilgængelighedsboliger (handicapvenlige boliger). Arbejderne består i fjernelse af al eksisterende tagpap, omfattende rydning af buskads, træer og fliser nær soklen samt fjernelse af entrégulve og dertilhørende inventar for at muliggøre isolering og installation af radonsug, som absorberer giftstoffer. Alt sammen med det formål at give alle boliger et langt sundere og bedre indeklima.

Ydermere forstå vi en betydelig mængde betonskæring, både indvendigt og udvendigt; indvendigt er det hovedsageligt omkring ombygningsboligerne, hvor der udskæres til nye døre og vinduer. Udvendig skæring omhandler betonfuger, vi har foretaget hele 12.555 meter betonfugeskæringer for at fjerne kuldebroer, med henblik på efterisolering. Samtidig er der mange diamantboringer i de eksisterende lejligheder, idet der skal etableres nye friskluftsventiler. Beboerne bliver ikke genhuset under renoveringen, hvilket gør opgaven særligt kompleks. Der ligger et stort arbejde i beboerhåndtering, herunder varsling og øvrig kommunikation for at minimere generne, forbundet med vores arbejde på projektet.

Renoveringsprojektet har en samlet entreprisesum på cirka 230 millioner og strækker sig over to år. Vi er stolte over at bidrage til optimeringen af de eksisterende boliger i Hyldespjældet, et område som også er kendt for sine hyldetræer, der pryder området.