Boliger

Hyldespjældet

2024-04-23T11:59:48+01:00

BYGHERRE: Vridsløselille Andelsboligforening / boligorganisationen BO-VEST HOVEDENTREPRENØR: NCC Danmark A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: April 2022 – april 2024 MILJØ: Asbest, tungmetaller og PCB LH Hockerup forestår renovering af 366 boliger i Hyldespjældet i Albertslund. NCC står i spidsen for entreprisen, der omfatter udvendig og indvendig renovering, herunder udskiftning af tagene på alle rækkehusene. Alle [...]

Gl. Skovlundevej

2024-04-23T11:28:12+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Kjær Knudsen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Sep. – dec. 2023 MILJØ: Asbest LH Hockerup har forestået renovering af klimaskærm med dertilhørende energiforbedringer på Gl. Skovlundevej 29-109 i Ballerup. Bygningerne er opført i 1960 og er bestående af rækkehuse samt to etageejendomme med et samlet bebygget areal på 1242 m². Nedrivningsarbejderne har omhandlet renovering [...]

Bindesbøll Byen

2024-04-23T12:13:45+01:00

BYGHERRE: Arbejdernes Andelsboligforening AAB HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard Danmark A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: august 2022 – juli 2023 MILJØ: PCB LH Hockerup har forestået nedrivningsarbejderne i forbindelse med renovering og omdannelse af det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Bygningerne har tjent som psykiatrisk hospital siden 1852, dengang under navnet 'Helbredanstalten for Sindssyge i Nørrejylland'. Hospitalet [...]

Fortunen

2024-04-17T11:25:35+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 – marts 2025 MILJØ: PCB, Bly, Asbest LH Hockerup udfører omfattende miljøsanering grundet sundhedsskadelig PCB-forurening i Fortunen, 5 boligblokke med 304 lejemål, på Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby. Det omfattende saneringsarbejde udføres hovedsageligt på facaden, som tilgås via lukkede altaner, tilknyttet hver enkelt lejlighed. Kilden til [...]

Bellahøjhusene

2024-04-17T11:26:10+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Sep. 2021 – sep. 2024 MILJØ: PCB og tungmetaller LH Hockerup A/S forestår omfattende miljøsanering og nedrivning i forbindelse med renovering af Bellahøjhusene. Bellahøjhusene er en markant og ikonisk bebyggelse, som er kendt som Danmarks første højhuse. AKB Bellahøj blev tegnet af Svenn Eske Kristensen og består [...]

Galgebakken, Albertslund

2024-04-17T11:29:49+01:00

BYGHERRE: BO-VEST BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - februar 2026 MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest, skimmelsvamp og bly LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks hidtil største renoveringsopgave og særligt det opfattende miljøsaneringsarbejde [...]

Åhaven, Odense

2024-04-23T11:26:57+01:00

BYGHERRE: Civica boligforening BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - juli 2024 MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp I 2022 påbegyndte vi totalnedrivning af 213 familieboliger, klyngehuse, i Åhaven i Odense. Nedrivningen foregår løbende over ca. halvandet år, med et stort fokus på tid og fremdrift, da jordentreprenøren går [...]

Ringsted-Femern Banen

2024-04-17T11:49:22+01:00

BYGHERRE: Banedanmark ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – december 2018 MILJØ: PCB, bly, kviksølv og asbest LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af syv ejendomme og konstruktioner i Næstved, Vordingborg og Guldborgsund i forbindelse med anlæggelse af Ringsted-Femern Banen for Banedanmark. Ejendommene er forskellige idet der er tale om landejendomme, byhuse/rækkehuse samt alm 2-plans [...]

Horsens Kommune

2024-04-17T11:51:48+01:00

BYGHERRE: Horsens Kommune, Ejendomscentret BYGHERRERÅDGIVER: Dansk Miljørådgivning A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: November 2021 - Marts 2022 MILJØ: PCB, asbest samt tungmetaller LH Hockerup A/S har udført miljøsanering og totalnedrivning af flere bygninger på 3 kommunale ejendomme i Horsens. I alle tre tilfælde var der tale om landejendomme med en eller flere tilstødende bygninger, herunder stue/hovedhus, [...]

Postparken, Kastrup

2024-04-17T11:54:23+01:00

BYGHERRE: FA09-PAB BYGHERRERÅDGIVER: Tnt Arkitekter A/S HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: December 2018 – December 2022 MILJØ: PCB, tungmetaller, asbest Postparken beliggende på Amager er en almennyttig boligbebyggelse opført i perioden 1946-48, som har gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor LH Hockerup har stået for udvendig og indvendig nedrivning, bestående af [...]

Go to Top