Vadgård Skole

2024-04-17T11:17:17+01:00

BYGHERRE: Arbejdernes Andelsboligforening AAB HOVEDENTREPRENØR: Jakon A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: februar 2023 – marts 2023 MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest LH Hockerup har forestået renovering af Vadgård skole, en bevaringsværdig skole beliggende på Kong Hans Allé 32 i Søborg. Arbejdet omfattede miljøsanering samt nedtagning af gangbro og indvendige nedrivningsarbejder, herunder nedtagning og bortskaffelse af vægfliser, [...]

Hyldespjældet

2024-04-23T11:59:48+01:00

BYGHERRE: Vridsløselille Andelsboligforening / boligorganisationen BO-VEST HOVEDENTREPRENØR: NCC Danmark A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: April 2022 – april 2024 MILJØ: Asbest, tungmetaller og PCB LH Hockerup forestår renovering af 366 boliger i Hyldespjældet i Albertslund. NCC står i spidsen for entreprisen, der omfatter udvendig og indvendig renovering, herunder udskiftning af tagene på alle rækkehusene. Alle [...]

Gl. Skovlundevej

2024-04-23T11:28:12+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Kjær Knudsen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Sep. – dec. 2023 MILJØ: Asbest LH Hockerup har forestået renovering af klimaskærm med dertilhørende energiforbedringer på Gl. Skovlundevej 29-109 i Ballerup. Bygningerne er opført i 1960 og er bestående af rækkehuse samt to etageejendomme med et samlet bebygget areal på 1242 m². Nedrivningsarbejderne har omhandlet renovering [...]

Gothersgade

2024-04-17T11:22:40+01:00

HOVEDENTREPRENØR: ASON A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: April – dec. 2023 MILJØ: Asbest, PCB og tungmetaller LH Hockerup forestår gennemgribende renovering af DJØF´s hovedkontor, beliggende på hjørnet af Nørre Voldgade/Gothersgade i København. Vores arbejder omfatter indvendige renoveringsarbejder samt tagrenovering. Bygningen har igennem tiden gennemgået adskille renoveringer, hvilket blev tydeligt da vi påbegyndte vores arbejde på stedet. [...]

Rolighedsvej

2024-04-23T11:27:41+01:00

BYGHERRE: COBO XI B Ejendomme P/S C/O Core Property Management P/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: 15. maj 2023 - 19. september 2023 MILJØ: PCB og Tungmetaller Restaurering af fredet 1700-tals anlæg som omdannes til fremtidige studieboliger. Fredningen af anlægget omfatter alle 7 bygninger samt anlæg og terrænet i sin helhed. Byggesagen er en adskilt nedrivningsentreprise, [...]

Bindesbøll Byen

2024-04-23T12:13:45+01:00

BYGHERRE: Arbejdernes Andelsboligforening AAB HOVEDENTREPRENØR: MT Højgaard Danmark A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: august 2022 – juli 2023 MILJØ: PCB LH Hockerup har forestået nedrivningsarbejderne i forbindelse med renovering og omdannelse af det gamle psykiatriske hospital i Risskov. Bygningerne har tjent som psykiatrisk hospital siden 1852, dengang under navnet 'Helbredanstalten for Sindssyge i Nørrejylland'. Hospitalet [...]

Fortunen

2024-04-17T11:25:35+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 – marts 2025 MILJØ: PCB, Bly, Asbest LH Hockerup udfører omfattende miljøsanering grundet sundhedsskadelig PCB-forurening i Fortunen, 5 boligblokke med 304 lejemål, på Lundtoftegårdsvej i Kgs. Lyngby. Det omfattende saneringsarbejde udføres hovedsageligt på facaden, som tilgås via lukkede altaner, tilknyttet hver enkelt lejlighed. Kilden til [...]

Bellahøjhusene

2024-04-17T11:26:10+01:00

HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Sep. 2021 – sep. 2024 MILJØ: PCB og tungmetaller LH Hockerup A/S forestår omfattende miljøsanering og nedrivning i forbindelse med renovering af Bellahøjhusene. Bellahøjhusene er en markant og ikonisk bebyggelse, som er kendt som Danmarks første højhuse. AKB Bellahøj blev tegnet af Svenn Eske Kristensen og består [...]

Værket i Søndersø

2024-04-17T11:28:51+01:00

BYGHERRE: HOFOR ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - september 2023 MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest LH Hockerup A/S har stået for nedrivning og gennemførsel af miljøsanering for vandværket ved Søndersø ved Ballerup. Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) moderniserer de regionale vandværker til sikring af drift og etablering af blødgøringsanlæg. Nedrivningsopgaven omfatter bygninger på et 3.286 m2 stort [...]

Galgebakken, Albertslund

2024-04-17T11:29:49+01:00

BYGHERRE: BO-VEST BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - februar 2026 MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest, skimmelsvamp og bly LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks hidtil største renoveringsopgave og særligt det opfattende miljøsaneringsarbejde [...]

Go to Top