Værket i Søndersø

2023-03-03T11:22:15+01:00

BYGHERRE: HOFOR ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - september 2023 ENTREPRISESUM: Ca. kr. 7.000.000, - MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks LH Hockerup A/S har stået for nedrivning og gennemførsel af miljøsanering [...]

Galgebakken, Albertslund

2023-01-03T10:19:13+01:00

BYGHERRE: BO-VEST BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022 - februar 2026 ENTREPRISESUM: Ca. kr. 35.000.000, - MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest, skimmelsvamp og bly LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks hidtil største renoveringsopgave [...]

Åhaven, Odense

2023-03-03T11:18:34+01:00

BYGHERRE: Civica boligforening BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2022- november 2023 ENTREPRISESUM: Ca. kr. 16.000.000, - MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp I 2022 påbegyndte vi totalnedrivning af 213 familieboliger, klyngehuse, i Åhaven i Odense. Nedrivningen foregår løbende over ca. halvandet år, med et stort fokus på tid og fremdrift, [...]

Minkfarm, Solbjerggård, Holbæk

2023-01-03T08:31:14+01:00

BYGHERRE: Søren Stavnskær ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Juni 2020 – Juli 2020 ENTREPRISESUM: Kr. 317.500,00, - MILJØ: Asbest BESKRIVELSE: LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering i forbindelse med nedrivning af minkproduktionsanlæg ved Solbjerggård i Svinninge. Nedrivningsopgaven blev foretaget grundet sygdom i bestanden, som havde medført aflivning af samtlige mink og efterfølgende totalrengøring af produktionsanlægget. [...]

Ringsted-Femern Banen

2022-10-21T10:54:02+01:00

BYGHERRE: Banedanmark KONTAKTPERSON: Klaus Frelling Andersen ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: Oktober 2018 – december 2018 ENTREPRISESUM: kr. 2.720.600, - MILJØ: PCB, bly, kviksølv og asbest BESKRIVELSE: LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af syv ejendomme og konstruktioner i Næstved, Vordingborg og Guldborgsund i forbindelse med anlæggelse af Ringsted-Femern Banen for Banedanmark.  Ejendommene er forskellige idet [...]

RIAS A/S, Roskilde

2022-10-21T10:46:17+01:00

BYGHERRE:RIAS A/S KONTAKTPERSON: Oluf Jørgensen A/S ved John Madsen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: Oktober 2020 – Januar 2021 ENTREPRISESUM: Kr. 2.335.376, - MILJØ: Asbest, tungmetaller; zink, bly, PCB samt olie BESKRIVELSE: LH Hockerup udførte i perioden totalnedrivning af RIAS industrihal på 1.325 m2 samt etablering af opslags- og P-pladser på Industrivej 11 i Roskilde. Som led [...]

Rammeaftale

2022-10-21T10:41:38+01:00

BYGHERRE: København Kommune BYGHERRERÅDGIVER: Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S KONTAKTPERSON: Caspar Hvidtfeldt Albrechtsen ENTREPRISEFORM: Rammeaftale - Fagentreprise UDFØRT: Februar 2020 – februar 2025 ENTREPRISESUM: Samlet entreprisesum ca. Kr. 39.000.000 kr. MILJØ: Bly, PCB, asbest, kviksølv og zink BESKRIVELSE: LH Hockerup A/S har i samarbejde med Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S, indgået [...]

Horsens Kommune

2022-10-21T10:37:03+01:00

BYGHERRE: Horsens Kommune, Ejendomscentret BYGHERRERÅDGIVER: Dansk Miljørådgivning A/S KONTAKTPERSON: Lisbeth Finnemann Pedersen ENTREPRISEFORM: Fagentreprise UDFØRT: November 2021 - Marts 2022 ENTREPRISESUM: kr. 820.000, - MILJØ: PCB, asbest samt tungmetaller LH Hockerup A/S har udført miljøsanering og totalnedrivning af flere bygninger på 3 kommunale ejendomme i Horsens. I alle tre tilfælde var der tale om landejendomme [...]

ARC, Amager Ressourcecenter

2022-10-21T10:30:31+01:00

BYGHERRE:I/S Amager Ressource Center (ARC) KONTAKTPERSON:Per Brask / peb@a-r-c.dk ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise med projekteringsydelser UDFØRT: Maj 2018 – Januar 2021 ENTREPRISEFORM: Kr. 75.000.000,00 MILJØ: Bly, PCB, cadmium, nikkel, chrom, zink, kviksølv, asbest og klorede paraffiner BEMANDING: Ca. 15-20 stk. I forbindelse med opførelsen af det nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, forstod LH Hockerup A/S nedrivningen af det eksisterende [...]

Tidligere Teknisk Museum, Helsingør

2020-09-08T09:29:24+01:00

BYGHERRE: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme KONTAKTPERSON: Bjarne Johansen ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise UDFØRT: April 2018 – Januar 2019 ENTREPRISESUM: Kr. 2.287.500,00 MILJØ: PCB & tungmetaller LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering af det tidligere Teknisk Museum, beliggende i Helsingør. Bygningen er opført i 1968 og er 1978 m2 i grundplan. Bygningen er [...]

footer

Go to Top