BYGHERRE: Civica boligforening
BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2022 – juli 2024
MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp

I 2022 påbegyndte vi totalnedrivning af 213 familieboliger, klyngehuse, i Åhaven i Odense. Nedrivningen foregår løbende over ca. halvandet år, med et stort fokus på tid og fremdrift, da jordentreprenøren går i gang med udgravning til nye huse tilsvarende de eksisterende straks efter de enkelte områder bliver frigivet.

LH Hockerup A/S udfører udvendig asbestsanering, herunder sanering af facadeplader, rottespærre i jord samt asbestholdig tagpap. Der foretages yderligere fjernelse af PBC fuger i samtlige facader på boligerne, de steder hvor træværk møder murværk, fugerne bliver fjernet med feincutter og håndteret som farligt affald, efter gældende lovgivning herom. Samtlige beton elementer, herunder fundament, bliver knust og fragtet til modtagerstation med henblik på genanvendelse. Slutteligt bliver hver enkelt grund komplet ryddet for alt haveaffald, som ligeledes bliver kørt til genanvendelse.

I projektets anlægsdel er der tænkt kreativt på, hvordan råstoffer som træ og tegl kan genanvendes i det nye byggeri. I samråd med bygherre og øvrige samarbejdspartnere har det skærpede fokus på genanvendelse ledt til bland andet genanvendelse af udhængsbrædder og limtræsspær, som skal genbruges til gangbroer eller anvendes som terrassestolper i de nye huse mens 15.000 teglsten fra taget knuses og anvendes til stabilisering af parkeringspladsens belægning. Selve nedrivningen foregår derfor ved selektiv nedrivning, netop for at skåne de genanvendelige materialer.

Opgaven forløber efter planen trods den stramme tidsplan – dette skyldes den gode dialog imellem alle interessenter samt den løbende logistikplanlægning og koordinering på tværs af fagentrepriser.