Projekbeskrivelse

BYGHERRE: Civica boligforening
BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2022- november 2023
ENTREPRISESUM: Ca. kr. 16.000.000, –
MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest og skimmelsvamp

LH Hockerup A/S udfører totalnedrivning af klyngehuse i Odense, der er tale om i alt 213 boliger. Nedrivningen foregår løbende over ca. halvandet år, med et stort fokus på tid og fremdrift, da jordentreprenøren går i gang med udgravning til nye huse tilsvarende de eksisterende straks efter de enkelte områder bliver frigivet.

LH Hockerup A/S udfører udvendig asbestsanering, herunder sanering af facadeplader, rottespærre i jord samt asbestholdig tagpap. Der foretages yderligere fjernelse af PBC fuger i samtlige facader på boligerne, de steder hvor træværk møder murværk, fugerne bliver fjernet med feincutter og håndteret som farligt affald, efter gældende lovgivning herom.  Samtlige beton elementer, herunder fundament, bliver knust og fragtet til modtagerstation med henblik på genanvendelse. Slutteligt bliver hver enkelt grund komplet ryddet for alt haveaffald, som ligeledes bliver kørt til genanvendelse.

I samråd med bygherre og øvrige samarbejdspartnere er der et skærpet fokus på genanvendelse i forbindelse med nedrivningsarbejderne, herunder genanvendelse af udhængsbrædder, limtræsspær samt mulig genbrug af tagsten. Selve nedrivningen foregår derfor ved selektiv nedrivning, netop for at skåne de genanvendelige materialer.

Opgaven forløber efter planen trods den stramme tidsplan – dette skyldes den gode dialog imellem alle interessenter samt den løbende logistikplanlægning og koordinering på tværs af fagentrepriser