BYGHERRE: Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: April 2018 – Januar 2019
MILJØ: PCB & tungmetaller

LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering af det tidligere Teknisk Museum, beliggende i Helsingør. Bygningen er opført i 1968 og er 1978 m2 i grundplan. Bygningen er opført i murstensvægge med built-up tag, samt delvis kælderetage. Siden år 2002 har museet stået forladt, i forbindelse med at Danmarks Teknisk Museum, flyttede til en anden adresse i Helsingør.

Opgaven består af nedrivning af bygning og fundament, samt nedtagning af udvendig skorsten siddende langs muren. Herudover fjernes belægninger omkring bygningen og den befæstede vej ind til museet. Ved arbejdets afslutning, reetableres arealerne, hvor huller opfyldes med jord, hvorefter der tilsås græs.

Udover nedrivning udføres der miljøsanering. Miljørapporten har påvist fund af PCB på alle malede overflader (gulve, vægge, lofter og søjler) samt vinduer og fuger. Derudover fjernes efterladt affald (husholdningsaffald, spraydåser og lignende) som farligt affald. Herudover er der også påvist forurening med tungmetaller.

Det forfaldne museum, er beliggende på en fredet grund og ligger tæt på Lappestensbatteriet fra år 1808. I den forbindelse er der stillet en række krav fra slots- og kulturstyrelsen og nedrivningen er udført under størst mulig hensyntagen, til det beskyttede fortidsminde. – bl.a. må jorden på grunden ikke flyttes og nedrivningen af bygningerne, foretages i et omfang, hvor omkringliggende grønne arealer ikke berøres.