HOVEDENTREPRENØR: ASON A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: April – dec. 2023
MILJØ: Asbest, PCB og tungmetaller

LH Hockerup forestår gennemgribende renovering af DJØF´s hovedkontor, beliggende på hjørnet af Nørre Voldgade/Gothersgade i København. Vores arbejder omfatter indvendige renoveringsarbejder samt tagrenovering. Bygningen har igennem tiden gennemgået adskille renoveringer, hvilket blev tydeligt da vi påbegyndte vores arbejde på stedet. For hver gang vi fjernede et lag, åbenbarede der sig et nyt lag og en ny tidsperiode, hvilket har påvirket den stor grad af miljøsanering for både asbest og PCB.

Asbest og PCB-forurening begrænser gerne vores muligheder for genanvendelse men heldigvis har omfanget af renovering også efterladt originalt brugbart tømmer, gulvbrædder, vinduespartier, vinduesplader og døre fra ejendommen som er selektivt nedrevet og efterfølgende fragtede til genanvendelse hos nogle af vores mange samarbejdspartnere. Omkring 500 ton affald er blevet håndteret manuelt, sorteret og transporteret i containere.

Sagen har været en udfordring logistisk grundet den centrale beliggenhed, som har begrænset vores muligheder for transport af materialer og affald til og fra stedet. De logistiske udfordringer er håndteret ved at store dele af arbejdet er foregået om natten, i tæt dialog med kommunen og vejmyndigheden. Projektets kompleksitet har krævet et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bygherre, hovedentreprenør og nedriver.