BYGHERRE: Søren Stavnskær
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Juni 2020 – Juli 2020
MILJØ: Asbest

BESKRIVELSE:

LH Hockerup har stået for totalnedrivning og miljøsanering i forbindelse med nedrivning af minkproduktionsanlæg ved Solbjerggård i Svinninge. Nedrivningsopgaven blev foretaget grundet sygdom i bestanden, som havde medført aflivning af samtlige mink og efterfølgende totalrengøring af produktionsanlægget. Ejer af produktionsanlægget besluttede herefter ikke at genoprette erhvervet.

Nedrivningsopgaven omhandlede miljøsanering og totalnedrivning af 1800 m2 bygning, fordelt på 18 separate længer i ét plan. Produktionsanlægget blev opført i 1960, bygningerne bestod hovedsageligt af jern/metal, træ og asbestholdige eternittagplader. Arbejdet på pladsen blev foretaget med et skærpet fokus på de asbestholdige/miljøskadelige stoffer, indeholdt i tagpladerne. Tagpladerne blev håndteret miljømæssigt korrekt, idet arbejderne på pladsen var iført sikkerhedsdragter og åndedrætsværn da de forestod forsigtig nedtagning af hver enkelt plade, som herefter blev henlagt på et droplagen for at sikre, at tagpladerne ikke udskilte det miljøskadelige asbeststøv og derved forurenede jorden.

Efterfølgende blev 30 ton jern kørt til Stena for genanvendelse, 70 ton træ blev kørt til Damifos og ARGO til forbrænding/genanvendelse, 10 ton beton blev fragtet til Løgtved Grusgrav for genanvendelse mens de 60 ton asbestholdige tagplader blev kørt til Audebo til deponi.

I forbindelse med nedrivningsarbejdet udviste vi et særlig hensyn til bygherre/ejendommens beboer, som vemodigt fulgt nedrivningsprojektet på sidelinjen, idet han fortsat var bosiddende på grunden og derfor var i daglig dialog med vores projektleder.