BYGHERRE: Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB
BYGHERRERÅDGIVER: EKAS Rådgivende Ingeniører A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Juli 19 – Oktober 19
MILJØ: Asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH samt olieforurenet jord.

LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af det tidligere Stenløse Rådhusanneks i forbindelse med, at Ølstykke Almennyttige Boligselskab afd. Stenvænge v/DAB, har erhvervet bygningerne. Ejerskiftet har betydet, at de eksisterende bygninger fra år 1954 med et samlet etageareal på ca. 1120 m2 er revet ned, for at gøre plads til et nyt alment boligbyggeri.

Nedrivningsentreprisen omfattede miljøsanering, stripning, totalnedrivning og total rydning af grund, indeholdende træer, buskads, underjordiske olietanke, skjulte fundamenter under eksisterende bygninger og opgravning og afpropning af eksisterende kloaksystemer. Der er miljøsaneret for asbest, PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller og PAH, samt oprensning af olieforurenet jord. Grunden skulle overtages til bebyggelse og blev derfor lavet med anlæg.

Under udførelsesperioden er der blevet stillet særlige hensyn til omkringliggende genboer, særligt private husstande og kultur, samt shopping centeret (Stenløse centret). I samarbejde med EKAS Rådgivende Ingeniører A/S, opsatte LH Hockerup A/S vibrationsmålere på de omkringliggende bygninger, for at sikre at disse bygninger, ikke blev påvirket af totalnedrivningen.