BYGHERRE: Banedanmark
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Oktober 2018 – december 2018
MILJØ: PCB, bly, kviksølv og asbest

LH Hockerup har udført miljøsanering og totalnedrivning af syv ejendomme og konstruktioner i Næstved, Vordingborg og Guldborgsund i forbindelse med anlæggelse af Ringsted-Femern Banen for Banedanmark.

Ejendommene er forskellige idet der er tale om landejendomme, byhuse/rækkehuse samt alm 2-plans beboelsesejendomme. I alle tilfælde er der omkringliggende naboer at tage hensyn til i forbindelse med nedrivningsarbejderne. Banedanmark og LH Hockerup A/S var derfor løbende i tæt dialog for at udarbejdet en detaljeret detailtidsplan, med henblik på at sende information om det forestående arbejder ud til entreprisen naboer.

Nedrivningen var et led i etableringen af Ringsted-Femern banen på hhv. Sjælland og Lolland. Selvom sagen blev udført som en samlet hovedentreprise, var der varierende tidsplaner og arbejdsbeskrivelser for hver enkelt ejendom.

Udover totalnedrivning er der foretaget miljøsanering i alle ejendomme, her blev fundet spor af bly, PCB, kviksølv og asbest. De miljøskadelige stoffer blev håndteret efter gældende lovgivning herom, arbejderne var iført sikkerhedsudstyr, ligesom der blev etableret sluser og installeret miljøvogne på stedet. De inficerede overflader blev slebet og sandblæst, ligesom der blev benyttet slyngrenser.

For LH Hockerup A/S har det stor betydning at kunne imødegå de miljømæssige krav om en genanvendelsesprocent på 80 %, i dette projekt blev den gennemsnitlige genanvendelsesprocent 88 %, idet 2.680 ton nedbrydningsprodukter blev kørt til genanvendelse mens 206 ton forurenede nedbrydningsprodukter blev kørt til deponering.

Dele af opgaven er udført i nærheden af jernbaneskinner, dette har betydet et øget fokus på sikkerheden, hvorfor medarbejderne har gennemført lovpligtigt kursus i jernbanesikkerhed for at kunne være til stede på byggepladsen