BYGHERRE: Vesthimmerlands Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Søren Garde Rådgivning A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Juli 2017 – august 2017
MILJØ: Bly, PAH, asbest og PCB

LH Hockerup A/S og Per Rasmussen A/S har udført asbest-, bly-, PAH- og PCB-sanering samt totalnedrivning af seks ejendomme på syv adresser bestående af villaer og nedlagte landejendomme.
Herudover er der foretaget opgravning samt bortskaffelse af flere olietanke og algebeholdere.
Derudover har LH Hockerup stået for den komplette bortskaffelse af forurenet bygningsmaterialer til de respektive modtagerstationer efter anvisning af Københavns Kommune.