BYGHERRE: Boligforeningen 3B
BYGHERRERÅDGIVER: KUBEN Management / Tegnestuen Vandkunsten
ENTREPRISEFORM: Storentreprise
UDFØRT: September 2015 – oktober 2018
MILJØ: Bly, PCB og asbes

Projektet omhandler renovering af boligbebyggelsen Hjortegården, som er opført i 1975-1976 og som består af 53 rækkehuse blokke med 333 boliger, samt 16 etage blokke på 4 etager med 550 boliger. Derudover renoveres ligeledes fælleshuset, samt ejendomskontoret.
LH Hockerup udfører sanering og nedrivning i badeværelser. I etagehuse er gulvene bygget op som præfabrikerede badeværelseskabiner i form af sandwich konstruktion, med blyholdig glasfiberplader som vægbeklædning og med asbestholdige lofter.
I rækkehusene foretages der sanering og nedrivning af traditionelt opbygget badeværelser, med fliseopbygning og- eller malede overflader. Alle badeværelser i både etage- og rækkehuse saneres og nedrives ned til rå konstruktion.
I forbindelse med renoveringen er alle boliger beboet, hvilket sætter nogle både sikkerhedsmæssige krav, men også krav til en stram tidsplan og en god beboerkontakt.