BYGHERRE: BO-VEST
BYGHERRE: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2022 – februar 2026
MILJØ: PCB, klorede paraffiner, asbest, skimmelsvamp og bly

LH Hockerup A/S udfører omfattende miljøsanering, renovering og totalnedrivning af boligblokke, gårdhavehuse og lejligheder i et plan i Galgebakken i Albertslund. Galgebakken er Danmarks hidtil største renoveringsopgave og særligt det opfattende miljøsaneringsarbejde gør opgaven kompleks og spændende for os som nedrivningsfirma.

Boligrenoveringen påbegyndte i 2021 og skal planmæssigt løbe over en 5-årig periode. LH Hockerup er først blevet involveret i projektet i oktober måned 2022, hvor vi overtog opgaven fra en tidligere fagentreprenør. Vi er blevet inddraget i sagen på baggrund af vores viden og kompetencer inden for særlig miljøsanering og vores håndtering af miljøfarligt affald, netop fordi opgaven er så kompleks som den er.

Der er tale om renovering af i alt 644 boliger som er opdelt i følgende kategorier, A: gårdhavehuse, B og C: 2 etagers boliger i boligblokke samt C: etplans, 1-værelses lejligheder, i rækkehuse.

Boligtyperne A, B og C gennemgår totalrenovering, herunder indvendig stripning, da man har konstateret at alle overfalder som vægge, gulve og lofter er kontamineret med tungmetaller. Ydermere skal boligerne have nyt tag og nye facader, da der er konstateret farlige fuger, kontamineret med PCB, i alle facadepartier. Hele processen foregår ved selektiv nedrivning. Vi forsøger i samråd med bygherre at have fokus på at genanvende mest muligt genanvendeligt materiale i forbindelse med nedrivningsarbejderne, men må også konstatere at forureningsgraden er vurderet så omfattende at genanvendelsesprocenten forventeligt ikke vil være så høj som ønsket. Til gengæld vil vi sikre at stedets beboere som i hele processen er genhuset, ved renoverings afslutning kan vende tilbage til helt ufarlige og ikke længere sundhedsskadelige boliger.

Boligtype D skal totalnedrives grundet omfattende spredning af skimmelsvamp. Ud over den indvendige og udvendige nedrivning skal alle udenomsarealer ligeledes gennemgå renovering, hvorfor alt beplantning bortfjernes og fragtes til genanvendelse.

LH Hockerup har et særligt fokus på en god og konstruktiv dialog med bygherre og øvrige interessenter for at sikre en succesfuld opgaveløsning.