BYGHERRE: Dan Mark Ejendomme A/S
BYGHERRERÅDGIVER: V2C
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Februar 2016 – juni 2016
MILJØ: PCB, bly og asbest

LH Hockerup A/S har stået for PCB-sanering og totalnedrivning af eksisterende tankanlæg på HOFOR Amagerværket.
LH Hockerup A/S har nedrevet to tanke på henholdsvis 48.000 m³ og 52.000 m³, hultagning i tankgårdsmur, PCB-sanering og fjernelse/demontering af diverse importrør med olierester. Nedrivning af den samlede stålkonstruktion havde et omfang på 15.000 tons jern. Da den sidste tank i tankgården fortsat var i drift og skulle bevares, krævede dette grundig afgrænsning af tanken og god planlægning omkring nedrivningsprocessen, samt stor fokus på vibrationer fra nedrivningen.
LH Hockerup A/S indgik samarbejde med ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S i forhold til rådgiverydelser med statiske beregninger, da der skulle foretages midlertidige afstivninger i forbindelse med nedrivningen af tankene. Derudover har adgangsforholdene været meget snævre, hvilket har stillet store krav til logistikforholdene på pladsen.
Værket var under nedrivningen fortsat i drift. Dette har generelt stillet store krav til håndtering af støv, miljø, sikkerhed og generel færden på pladsen.