BYGHERRE: Århus Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Årstiderne Arkitekter
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: April 2018 – juli 2018
MILJØ: Asbest, PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner og PAH

I forbindelse med etableringen af et nyt Demens- og HjerneCentrum i Århus har LH Hockerup stået for miljøsanering og totalnedrivningen af de to eksisterende bygninger beliggende på Skovvangsvej 97 og 99.

Begge bygninger var fra 1974 og opført i gule tegl med betonelementer og tagpap. Den ene bygning – Skovvangsvej 97 – havde et areal på 2118 m2 og en kælder på 113 m2. Den anden bygning – Skovvangsvej 99 – havde et samlet bygningsareal på 3197 m2 fordelt på tre etager og en kælder.
Forud for nedrivningsopgaven blev der miljøsaneret i begge bygninger – blandt andet viste miljøprøver fund af asbest, PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner og PAH. Grundet forurenet materiale blev store dele af bygningernes elementer håndteret som farligt affald – herunder malede overflader, metal og træværker.

Grundet byggepladsens placering, var der øget fokus på støv, støj og vibrationer samt logistikhåndtering med diverse fagentreprenører.
Sagen omhandlede også oprydning af belægning, rydning af muld, fældning af træer og buske samt fjernelse af elinstallationer og vand-, varme- og kloakrør.