BYGHERRE: Region Sjælland
BYGHERRERÅDGIVER: Arkitektfirmaet HS
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Juli 2018 – december 2018
MILJØ: Tungmetaller, PAH, PCB og asbest

I forbindelse med en ombygning og renovering af Næstved Sygehus har LH Hockerup udført indvendig stripning og miljøsanering på 13. og 14. etage i bygning 16. Den 15 etager høje bygning er opført i 1965.

Renoveringen sker som led i omdannelsen af Næstved Sygehus til et specialsygehus. Dermed skal der gøres plads til nye afdelinger i højhuset, ligesom andre afdelinger afvikles. Dette kræver ombygning af flere etager.

Vi har blandt andet udført nedrivning af vægge, døre, lofter, gulvbeklædning og terrazzo samt hultagning i eksisterende betonetagedæk. Herudover er der miljøsaneret i bygningen. Der er fundet flere tungmetaller samt PAH, PCB og asbest i bygningen.

Arbejdet er udført, mens dele af sygehuset har været i drift. Det betyder blandt andet, at der har været skærpet krav i forbindelse med etablering og afspærring af byggepladen, planlægning af arbejdstid og ugentlig oprydning samt krav om minimering af støj-, støv- og vibrationsgener.