HOVEDENTREPRENØR: Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Sep. 2021 – sep. 2024
MILJØ: PCB og tungmetaller

LH Hockerup A/S forestår omfattende miljøsanering og nedrivning i forbindelse med renovering af Bellahøjhusene.

Bellahøjhusene er en markant og ikonisk bebyggelse, som er kendt som Danmarks første højhuse. AKB Bellahøj blev tegnet af Svenn Eske Kristensen og består af seks højhuse i 8-12 etager plus kælder og penthouseetage, med i alt 261 almene boliger. Bebyggelsen omfatter udover boliger blandt andet ejendomskontor, varmecentraler samt faciliteter til driften. Renoveringen af Bellahøjhusene stiller store krav til både arkitektur, byggeteknik og proces, som er i højeste kvalitet.

Renoveringen tager vare på de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre, at boligerne lever op til de krav, der i dag stilles til en god og sund bolig. Renoveringen omfatter en total udskiftning af facaderne, renovering af badeværelser, delvist renovering af køkkener, udskiftning af de fleste tekniske installationer, samt etablering af mekanisk balanceret ventilation. Sagen er støttet af Landsbyggefonden og Slots- og Kulturstyrelsen følger facadeprojektet tæt. På grund af renoveringsarbejdernes omfattende karakter er alle beboere genhuses, imens renoveringsarbejderne i deres bolig udføres.

Projektet er gennem byggeudvalgsarbejde, arbejdsgruppemøder og informationsmøder udviklet i tæt dialog med beboerne, driften og repræsentanter fra Bygherrens bestyrelse. Den beboerdemokratiske proces er fortsat under hele byggeprocessen og har stillet særlige krav til os om at udvise en pro-aktiv tilgang til os som fagentreprenør. Den løbende gode kommunikation er alt afgørende for sagens succesfulde gennemførsel og har gjort os i stand til at være på forkant med opgaveløsningen igennem hele projektet.