Entreprenør Per Rasmussen fra Bjerringbro har både hugget ubåde og lokomotiver op, ryddet store slagterier fra jordens overflade og sprængt høje skorstene væk. Som ekspert i affaldssortering er den jyske virksomhed et forretningsmæssigt stærkt match for den sjællandske nedrivnings-virksomhed LH Hockerup A/S, der er i vækst og med opkøbet af den jyske virksomhed bliver landsdækkende

Med udgangspunkt i nedrivningsopgaverne hos hans jyske virksomhed Dansk Knusning & Genbrug ApS er entreprenør Per Rasmussen gået sammen med LH Hockerup A/S, der med base i Roskilde på Sjælland er eksperter i nedrivnings- og miljøsaneringsopgaver.

Dermed skabes en ny, stærk aktør i nedrivnings- og byggeaffaldsbranchen, hvor de sammenlagte kompetencer og erfaringer vil give markedet nye muligheder for effektiv nedbrydning af bygninger samt sortering og håndtering af byggeaffald. De to virksomheder har igennem de seneste år samarbejdet på et stigende antal projekter, og efter stadigt større udnyttelse af hinandens kompetencer, er beslutningen taget om at lægge kræfterne sammen.

Det sker med udgangspunkt i de to virksomheders specialkompetencer, der nu i endnu højere omfang kan udnyttes på tværs af landet og dermed tilbyde løsninger dels til hinandens kunder, dels til det marked, som de to aktører ønsker at tage en større andel af.

Miljøvenlige løsninger til skarpe priser

Det er egentlig ikke så avanceret. I stedet for at hælde tingene i en stor container og lade skrothandlerne få fortjenesten, sorterer vi affaldet i flere sektioner end mange andre. Det betyder, at vi kan opnå en lidt større lønsomhed, og dermed kan vi give bedre priser til kunderne, fortæller Per Rasmussen, der har været i entreprenør og vognmandsbranchen, siden han var en stor knægt.

Den metodiske tilgang til affaldet passer godt ind i den moderne nedrivningsvirksomhed LH Hockerups tilgang til opgaverne.

Vi arbejder meget inden for miljøsanering og har stærkt fokus på affaldshåndteringen. Mens vores folk har ekstremt stor ekspertise med det miljøfarlige affald har Pers folk særlig erfaring med at sortere byggeaffald og videresælge det. I fællesskab kan vi tilbyde konkurrencedygtige løsninger, der samtidig er helt i front i forhold til miljøkravene, understreger direktør Jan Langkjær fra LH Hockerup A/S.

Ophugning af u-både og lokomotiver

59-årige Per Rasmussen har været selvstændig siden 1980. Gennem årene har han løst alle mulige – og tæt på umulige – opgaver til lands, til vands og i luften. Slagterier, kraftværker og 60-70 meter høje stålkonstruktioner har han fjernet en del af. Det samme gælder himmelhøje skorstene. Men også en opgave om ophugning af udtjente DSB-lokomotiver for sin bror Orla Rasmussen har han håndteret, ligesom han har gjort tre russiske ubåde til fortid gennem årene.

Per Rasmussen og Lasse Hockerup har mødt hinanden i brancheforeningen og deres to virksomheder har i stigende omfang benyttet hinanden på fælles projekter. I forbindelse med drøftelser om de stigende krav fra myndigheder og kunder til opgaverne har de to virksomheder intensiveret samarbejdet, der nu er resulteret i en alliance, der skal give konkurrencemæssige og økonomiske fordele over for kunderne.

Dansk Knusning og Genbrug Aps bliver pr. 1.11.2016 formelt en del af LH Hockerup A/S, men Per Rasmussen fortsætter som leder af den del af virksomheden, der fortsat vil have jysk base i Bjerringbro. Dermed bliver LH Hockerup A/S reelt landsdækkende og kan udfordre aktørerne med løsninger inden for nedbrydning, miljøsanering og affaldshåndtering i en skala, som få kan matche.