Indvendig nedrivning på Engvej i København S

På Engvej i København S er vores kvalificeret mandskab rykket ind på byggepladsen. Her skal vi nemlig stå for indvendig nedrivning af fire erhvervsbygninger med et samlet areal på 23.000 m2 sammen med Gefion Group. Forud for kontraktindgåelse har vi udført en ”mock-up”, så der var enighed omkring arbejdets omfang. I denne fase var der [...]