Indvendig nedrivning af Lystrup skole

I Jylland er vi lige nu godt i gang med indvendig nedrivning og miljøsanering samt facaderenovering af eksisterende bygninger på Lystrup Skole sammen med Færch & Co. A/S. Nedrivningen sker i forbindelse med det såkaldte ”RULL-projekt”, som er et led i byrådsbeslutningen i Aarhus Kommune om, at SFO og klub skal integreres på skolerne. Målet [...]