BYGHERRE: Sorø Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Rum A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Etape 1: november 2014 – maj 2015, etape 2: efteråret 2016
MILJØ
: Asbest, bly og PCB

LH Hockerup A/S har udført totalnedrivning og miljøsanering i to etaper af seks bygninger på i alt 7.000 m² på Ny Frederiksberg Skole beliggende på Smedeparken 1, 4180 Sorø.
Da Ny Frederiksberg Skole delvis var i drift under hele byggeperioden i tætliggende undervisningslokaler og havde tæt omkringliggende beboelse, blev der under byggeperioden stillet store krav til generel orientering og kommunikation omkring arbejdsprocessen, logistikken og planlægningen. LH Hockerup A/S havde derfor udviklet en handleplan for byggeprocessen og sammensat en organisationsstruktur, der forenede Sorø Kommunes byggeherreorganisation med LH Hockerups A/S organisation. Dermed fik vi en god og åben dialog, hvor kommunikationen var vigtig for projektets udfald og resultat.
LH Hockerup A/S har været specialister i nedrivning i over 40 år og har meget erfaring i mindskning af støv og støj gener til omkringliggende naboer/omgivelser under nedrivningsperioden.