BYGHERRE: Arbejdernes Andelsboligforening AAB
HOVEDENTREPRENØR: Jakon A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: februar 2023 – marts 2023
MILJØ: PCB, tungmetaller og asbest

LH Hockerup har forestået renovering af Vadgård skole, en bevaringsværdig skole beliggende på Kong Hans Allé 32 i Søborg. Arbejdet omfattede miljøsanering samt nedtagning af gangbro og indvendige nedrivningsarbejder, herunder nedtagning og bortskaffelse af vægfliser, trægulve, linoleumsgulve, tunge og lette vægge, døre, glaspartier, lofter, trappe mv. Vi har foretaget omfattende miljøsanering af PCB, herunder afrensning af maling og pudslag med hhv., skovl og sliber samt fræsning til rørføring for elektriker. Herudover sanering af asbest ved rørføring og efterfølgende rengøring samt komplet udskiftning af skifereternittag under totaloverdækning ved hermetisk lukket stillads.

Vi etablerede kamre i kælder ved rengøring af krybekælder og måtte i den forbindelse tilknytte en vagt til at overvåge og tidsregistrere mandskab med henblik på sikkerhed, grundet de trænge forhold. Vi har håndteret tungmetaller, idet vi strippede henholdsvis vinyl og linoleum gulve. Arbejderne blev foretaget ved brug af gulvstripper med undertryk, for at undgå spredning af de miljøskadelige stoffer. Vi har som altid et ønske om at bringe flest mulige materialer til genanvendes, hvorfor både fliser, håndtag og døre samt lamellofter i bejdse eg er fragtet til genanvendelse.

Sagen har krævet særlige hensyn til skoledriften, som er forløbet sideløbende med vores arbejde på stedet, hvilket har betydet at børn på skolen stadig har skulle kunne færdes rundt omkring bygningen og i gymnastiksalen. Arbejdet er derfor tilrettelagt nøje for at minimere generne mest muligt, herunder støj og transport med store maskiner til og fra pladsen.