BYGHERRE: BIOFOS A/S
BYGHERRERÅDGIVER: Rambøll A/S
HOVEDENTREPRENØR:
MT Højgaard A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: December 2014 – April 2015
MILJØ: Slam, colibakterier, PCB, tungmetaller, epoxy & PAH

LH Hockerup A/S har I tæt samarbejde med MT Højgaard A/S, stået for den komplette nedrivning og sanering på BIOFOS Lynetten, i perioden fra starten af december 2014 til ultimo april 2015. Som en del af det oprindelige projekt, havde LH Hockerup A/S til opgave, at stå for nedrivningen af 2 store slamkoncentrationstanke på ca. 1.200 m2 pr. tank, samt nedrivning af et slamfordelingsbygværk, filterbrønde, spildevandsledninger mv. I forbindelse med projektets forløb, foretog LH Hockerup A/S i tæt samarbejde med MT Højgaard A/S og Dansk MiljøAnalyse, en gennemgribende miljøundersøgelse af de eksisterende bygningsdele, inden nedrivningen blev igangsat. Dette resulterede i at LH Hockerup skulle foretage en komplet indvendig sanering (sandblæsning) for PCB i slamfordelingsbygværket, sanering af epoxy-belægning i slamkoncentrationstanke, grundet meget høje koncentrationer af olieforuren, samt fjernelse af rør og bygningsdele med efterladenskaber af slam. Derudover har LH Hockerup stået for den komplette bortskaffelse af forurenet bygningsmaterialer, til de respektive modtagerstationer efter anvisning af Københavns Kommune.

Under hele processen har der løbende både været miljøsanitører/nedrivere på opgaven (herunder sandblæsere), 3 stk. 30-tons maskiner, miljøkonsulenter som assistance for alle miljøundersøgelser, diamantskærer, LH Hockerups projektledelse, formand, KMA-leder, samt MIS Recycling til knusning af beton.