BYGHERRE: HOFOR Energiproduktion A/S
BYGHERRERÅDGIVER:MOE A/S Rådgivende Ingeniører
HOVEDENTREPRENØR: NCC Danmark A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Juni 2016 – august 2017
MILJØ: PCB, PAH, Bly og Asbest

På Amagerværket udførte LH Hockerup A/S PCB-, asbest- og blysanering samt totalnedrivning af maskinanlæg for stacker reclaimer inkl. skinner, sveller og olierør. Herudover foretog LH Hockerup nedtagning af maskinanlæg for vendetårn (øst og vest) og kultransportbånd samt nedbrydning af dæmning ved stacker reclaimer.

Opgaven bestod ligeledes af nedrivning og fjernelse af vendetårn øst, demontering af eksisterende kranskinner og understøtninger af kajbånd samt nedrivning og fjernelse af betonkonstruktioner for lokal sænkning af kølevandskanal på HOFOR Amagerværket.

I forbindelse med nedtagning af stacker reclaimer valgte LH Hockerup en metode, hvor der var stor vægt på sikkerheden. Da skovlarmen på stacker reclaimer dæmningen havde en ballast på 94 ton, vurderede vi i samarbejde med sprængningstjenesten Wegge, at det var mest forsvarligt at sprænge stacker reclaimeren. Entreprisen indeholdte også bortskaffelse af 760 tons jern.

Under nedrivningen var værket fortsat i drift, hvilket stillede store krav til håndtering af støv, miljø, sikkerhed og færden på pladsen.