Med dygtige samarbejdspartnere og god dialog er alt muligt. Derfor skal der også lyde en kæmpe tak til NCC og HOFOR – sammen er vi nu nået i mål med nedrivningsentreprisen på Værket ved Søndersø.

En enormt spændende og kompleks opgave. Værket gennemgår i disse år en gennemgribende renovering og da dele af værket er bevaringsværdigt, har det krævet særlige hensyn og omtanke for de blivende bygningsdele.

Nedenfor får I et indblik i udvalgte materialers rejse fra nedrivning til genanvendelse/genbrug, alt i alt er vi lykkedes med en afsluttende genanvendelsesprocent på 97,31 %, hvilket vi er rigtig godt tilfredse med.

– 706,46 ton mursten er sendt til Gamle Mursten ApS i Svendborg, som afrenser murstenene og sender dem retur til Værket ved Søndersø, hvor de skal genbruges til opbygningen af de nye mure omkring værket.

– 3 affugtningsanlæg, inventar og maskiner er afsat til direkte genbrug

– 11.241,02 ton beton brokker er sendt til genanvendelse

– 337,7 ton tegl/asfalt/beton er sendt til genanvendelse

Foto: NCC