Bæredygtighed i nedrivningsbranchen

Vi tror på, at bæredygtighed og nedrivning kan gå hånd i hånd. Det har vi gjort siden etableringen i 1974, hvor Henning Hockerup lagde grundstenen til familievirksomheden LH Hockerup.

Vores kontor i Roskilde vidner om, at det kan lade sig gøre at genbruge og føre kreative ideer ud i virkeligheden. Den flotte bygning med kæmpe udsyn er nemlig en gammel autoforhandler fra Glostrup, som er nænsomt selektivt nedrevet og genopført i Roskilde.

Klimaregnskab

I december 2023 tog vi et vigtigt skridt ved at offentliggøre vores første klimaregnskab. Dette regnskab understreger vores initiativer til at skære ned på CO2-udslippet, inklusive overgangen til elektriske biler og værktøj samt udvidelse af vores solcellekapacitet.

Cirkularitet og nedrivning

Som en del af en branche, der genererer betydelige mængder affald, er det vores mission at fremme genanvendelse og forlænge levetiden for byggematerialer.

Vi udforsker nye måder at genanvende og genbruge materialer, hvilket ikke alene reducerer affald, men også mindsker behovet for jomfruelige ressourcer, hvilket er essentielt for at øge Danmarks cirkulære økonomi fra de nuværende 4%.

Grønne initiativer og opkvalificering

Vi har i de seneste år igangsat flere initiativer indenfor bæredygtighed og miljø.

Blandt andet blev LH Hockerup i foråret 2023 tildelt SMV:CO2-puljen fra erhvervshuset, der er gået til at udarbejde et detaljeret Co2 regnskab over det affald, vi håndterer.

Pr. 1. sep. 2023 besluttede bestyrelsen at oprette en ny afdeling i virksomheden med fokus på bæredygtighed, CSRD og regenerativ genanvendelse. I den forbindelse ansatte man en ny medarbejder og tildele en eksisterende medarbejder bærende roller i afdelingen – begge medarbejdere er 110 % dedikeret til at løfte og fremme virksomhedens grønne profil ved at iværksætte målbare og konkrete bæredygtige tiltag.

Senest har vi fået tildelt SMV: Grønne kompetencer igennem Erhvervshuset Sjælland. Tildelingen af SMV: Grønne Kompetencer betyder, at vi har fået tildelt ydelser målrettet opkvalificering af vores medarbejderes kompetencer indenfor den grønne omstilling. Det er med tildelingen af denne pulje muligt at netværke, deltage i kurser og vidensdelingsforløb mm.

Kontakt os i dag

Uanset om I har et stort nedrivningsprojekt, hvor vi kan sikre høj genanvendelse af materialer, eller mindre projekter, hvor vi kan hjælpe med at opnå jeres bæredygtighedsmål, er vi altid klar til at hjælpe med at gøre en positiv forskel.

Kontakt os i dag på tlf. +45 46 36 57 60 og hør mere om vores services, og hvordan vi kan hjælpe dig med dit næste projekt.