Med dette klimaregnskab har vi med afsæt i GHG-protokollen og dens retningslinjer skabt et nødvendigt overblik over virksomhedens CO2-udledning. I første omgang med et primært fokus på scope 1 og 2, som er afgørende for, at vi kan udvikle strategier med henblik på at reducere vores CO2-aftryk og opfylde både interne og eksterne bæredygtighedsmål.

Klimaregnskabet 2022/2023 er kun den spæde begyndelse på vores ”grønne” eventyr, og vi arbejder derfor også løbende på at øge datamængden i regnskabet.

Vi forventer allerede inden udgangen af 1. kvartal 2024 at kunne dykke dybere ned i scope 3 og tilbyde vores samarbejdspartnere dokumenteret indsigt i CO2 udledningen i forbindelse med konkrete sager. Det vil betyde, at vores samarbejdspartnere fremadrettet i deres klimaregnskab kan dokumentere den rolle, LH Hockerup A/S udgør, som en indirekte påvirkning på deres CO2 aftryk.

Vi er klar over, at klimaregnskabet ikke kan stå alene, og vi glæder os derfor også til at gå i dybden med ESG-rapportering i 2024.

En stor tak til Nordic Green Solutions for et rigtig godt samarbejde!

Læs mere her.