I slutningen af oktober og starten af november har vi opstart på to nye sager i den sjællandske afdeling. Vi har nemlig vundet to nedrivningsopgaver på Vesterbro og ved Københavns Lufthavn.

På Vesterbro skal vi udføre miljøsanering, nedrivning og interimslukning af bygninger på Vesterbrogade 107C. Ejendommene, som skal rives ned, blev opført i 1880 og 1920, og der har blandt andet været slagter i de gamle lokaler. Nedrivningen sker i forbindelse med opførelsen af et nyt og tidssvarende byggeri, der blandt andet indeholder ungdomsboliger og butikslokaler. Harder Elements A/S er totalentreprenør på opgaven.

Københavns Lufthavn er i gang med at udvide lufthaven til dobbeltstørrelsen for at sikre rejsende en bedre oplevelsen ved udrejsen og hjemkomsten. Det betyder blandt andet, at bagagehåndteringskapaciteten øges ved etableringen af en ny bygning, og at den tidligere Politikælder fra 1960 skal rives ned. Kælderen er ikke længere i brug pga. fugt og skimmelsvamp, men har tidligere været anvendt til depot, omklædning mv. I forbindelse med nedrivningen skal vi også udføre miljøsanering. MT Højgaard er totalentreprenør på opgaven.