Det gamle Sønderborg Sygehus fra 1974-86 skal frem mod 2020 bygges om til et specialsygehus. I den forbindelse skal vi udføre indvending nedrivning og miljøsanering af 5000 m2 i stueetagen – det såkaldte Ambulatorietorvet – for bygherre Region Syddanmark. Her skal ambulatorierne flyttes væk fra de enkelte afdelinger og i stedet samles ved indgangspartiet, så der er nem adgang for patienterne.
Da der er tale om en ældre bygning, skal vi også udføre miljøsanering. Der er blandt andet fundet spor af bly, PCB, tungmetaller og asbest.
Følg os på Facebook, LinkedIn eller Instagram, hvor vi løbende opdaterer med billeder fra opgaven.