Nedrivning og miljøsanering af 644 boliger i Galgebakken BO-VEST 😊
Vi er i fuld gang med et større nedrivningsprojekt i Galgebakken, som er en del af Vridsløselille Andelsboligforening ved Albertslund. BO-VEST ejer bebyggelsen, og Enemærke og Petersen er hovedentreprenør på det samlede byggeri. Som led i dette større renoveringsprojekt er vi delvis ansvarlige for nedrivning og miljøsanering af fire forskellige bygningstyper i flere etaper.😀💚🏗
Projektet er en del af en helhedsplan, som støttes af Landsbyggefonden og omfatter 644 rækkehuse, der skal renoveres frem til foråret 2026.
Vi er udvalgt til at udføre opgaven, fordi Galgebakken er en kompleks opgave, der kræver særlig viden og indsigt inden for miljøsanering og håndtering af miljøfarlige stoffer, såsom tungmetaler, PCB, skimmelsvamp, og asbest.🏘🏘
Bygningerne skal i nogle områder delvis nedrives, og vægge og lofter skal saneres og fjernes, mens andre dele bliver stående. Særligt skal PCB og asbest i fugemasser håndteres meget præcist og efter forskrifterne.📋📕😊
Opgaven er inddelt i faser, hvor vi arbejder med forskellige processer fra analyse og vurdering af de enkelte dele og elementer i bygningerne til nedrivning og sanering og efterfølgende forsegling af de miljøfarlige stoffer. En meget kompliceret opgave, der kræver fuldt fokus for at sikre et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, samtidig med at vi med målrettet omhu sikrer omgivelser og miljø fra de skadelige stoffer.
Materialerne skal neddeles og forsegles, så intet slipper ud til omgivelserne. Herudover skal størrelsen på affaldet tilpasses transporten og de anlæg, der modtager affaldet. 🚛🚛😄😄
God dialog med myndighederne er her vigtigt. Stor tak til Albertslund Kommune, Arbejdstilsynet og Dansk Industri, der har været gode til at stille op. Projektet giver os en masse, og sammen lærer vi hele tiden og samler en masse erfaring.
En spændende opgave, vi er glade for at løse 😊