På Engvej i København S er vores kvalificeret mandskab rykket ind på byggepladsen. Her skal vi nemlig stå for indvendig nedrivning af fire erhvervsbygninger med et samlet areal på 23.000 m2 sammen med Gefion Group.

Forud for kontraktindgåelse har vi udført en ”mock-up”, så der var enighed omkring arbejdets omfang. I denne fase var der også mulighed for at opdage eventuelle skjulte forekomster, så vi fremover på byggemøderne kun har et punkt, nemlig tidsplanen. Tak til Gefion Group for et professionelt forløb.

De fire eksisterende erhvervsbygninger på adressen har stået tomme i flere år og får nu nyt liv af Gefion Group, der vil omdanne dem til hotel, daginstitution, dagligvarebutik og ungdomsboliger. Herudover forbindes de fire nyistandsatte bygninger med en panoramabro, hvor der bliver udsigt til både Kastrup Fort og Øresund.