Det gamle vandværk ved Søndersø rives ned og bygges op igen.
Vi er glade for at have været med i forberedelserne til opførelse og fornyelse af et af de største vandværker i Danmark!
Renoveringen er sat i gang af HOFOR for at etablere blødgøringsanlæg på alle værker og forny anlæggene til sikker drift i fremtiden.
Det er en utrolig spændende sag på flere måder. Dels fordi det gamle #vandværk er HOFORs næststørste, men også fordi selve bygningen, som skal nedrives, er delvis bevaringsværdig. Bygningen stammer fra 30érne og bærer præg af en særlig byggestil, som blev benyttet på flere vandværker i perioden 💧💧 😊
Da bygningen er bevaringsværdig, skal vi som nedriver foretage særlige foranstaltninger i selve nedrivningsprocessen.
I nyopførelsen er det tanken, at der skal etableres nye rentvandstanke til det rene vand, som placeres i umiddelbar forlængelse af de bevaringsværdige dele af værket. For at det kan lade sig gøre, skal de bevaringsværdige vægge afstives og sikres med skråstivere. På den måde kan nedrivningen foretages, uden at bygningen risikerer at blive ødelagt. 😀
Da der er konstateret forskellige typer af forurening som PCB og tungmetaller foretager vi #miljøsanering. Det foregår med etablering af en afskærmet zone, hvori der skabes undertryk, så støv og partikler ikke blæser ud i omgivelserne.
Efter endt #nedrivning fortsætter byggeriet af det nye vandværk, som efter planen vil stå færdig i 2025.
Herefter vil værket være klar til at levere 13 mio. m³ drikkevand om året til beboerne i Københavnsområdet. ⛏ 🏚 🙂
Tak for en spændende opgave – vi glæder os til flere 😊
Læs mere om Søndersø hos NIRAS, der er rådgivende ingeniørfirma på opgaven https://lnkd.in/e8ccmd9e

💚