Hils på vores projektledere i afdeling Øst!😊💚
Der bliver gået til stålet, når projektledere i Øst er i gang! Vi er et team bestående af Lasse, Thomas, Nicolai og Jakob, og det er os, der er med til at organisere og gennemføre LH Hockerups nedrivningsprojekter sammen med diverse hoved- og totalentreprenører, byggeledere og bygherrer, som har valgt os til den udførende proces. 🚧🔨
Vi har særligt fokus på god ledelse og styring, lægger vægt på forberedelsesdelen, overholdelse af tidsplaner, og afklaring af ressourcer til hver opgave med henblik på minimering af C02-udledning. Vi stiller vores ekspertise og kompetencer med det at arbejde med miljøforurenende stoffer, sikkerhed og procesviden til rådighed. Vi har meget erfaring, og er godt rustede og kvalificerede til at lede det gode nedrivningsforløb. 🏗⛏🪚🔩⚒😄
Men derudover er det meget vigtigt for os at skabe god kommunikation på alle projekter. Det er jo information og deling af viden, der gør samarbejde i en entreprise let og tillidsfuldt.
Vi er også bevidste om, at alle projekter er forskellige, og det kræver tilpasning og fleksibilitet i den enkelte opgave at få det samlede projekt til at køre. Vi kender til forskelle i processer og arbejdsgange, og ved hvordan de forskellige fagligheder bedst arbejder sammen. 😃
På den måde kan vi ofte skabe et miljø og en stemning, hvor det også er sjovt at være sammen om at nå målene.
Vi ser frem til at lede nye og spændende projekter 😊