Cirkulært byggeri er fremtiden!😊
En fremtid vi som nedrivningsentreprenører er helt tæt med til at forme – og som vi har et medansvar for lykkedes. 💚💚🏠🏠
Derfor følger vi naturligvis den nyeste viden og forskning om, hvad og hvordan man kan genbruge materialer og styrke bæredygtigheden af projekterne.
Af denne grund deltog vi på dette års @Circular Build Forum 2023 – en konference, der sætter fokus på den nyeste viden og trends inden for bæredygtigt og cirkulært byggeri.
Det blev til to inspirerende dage med indsigt til at forbedre og nytænke processer – samt gode drøftelser af, hvordan vi sammen sikrer endnu større #genanvendelse af byggematerialerne. 🏗🏗😃😃
Vi kom bl.a. omkring LCA-beregninger, ressourcekortlægning, dokumentationskrav, leverandørens rolle samt ”end of waste” og balancen mellem #genbrug, genanvendelse af bygningsdele og byggeaffald.
70 millioner tons materialer anvendes årligt af bygge- og anlægsbranchen. Der er derfor et KÆMPE potentiale for at styrke bæredygtigheden ved at genanvende flere materialer.
Værdifuld indsigt vi ser frem til at arbejde videre med i praksis!😃😀😃💚