Private kunder

Inden at en nedrivning kan gå igang, er der en række forhold man skal være opmærksom på før, under og efter nedrivning. De miljøfarlige stoffer skal lokaliseres og nedrivningsmaterialerne skal sorteres, og så vidt muligt genanvendes. Der skal foreligge dokumentation i form af vejebilag for bortskaffelse af de farlige materialer.

 

Inden nedrivning:

Skal Bygherre / ejer sørge for at følgende opfyldes:

 • Nedrivningstilladelse: Bygherre skal søge om en nedrivningstilladelse i den kommune nedrivningen skal foregå i. Bemærk denne proces kan tage op til flere måneder, afhængig af hvilken kommune du bor i.
 • Kontrakt: efter accept af modtaget nedrivningstilbud, skal kontrakten underskrives af begge parter, herunder valg af betalingsmetode og eventuel oprettelse af bankgaranti.
 • Miljørapport: bygningen skal herefter kortlægges for miljøfarlige stoffer, som PCB, metaller og asbest. LH Hockerup A/S tilbyder at udføre denne ydelse.
 • Fuldmagt for anmeldelse af affald: LH Hockerup A/S sørger for at anmelde affaldet på baggrund af miljøkortlægningen til kommunen. Bygherre skal derfor underskrive fremsendte fuldmagt og sende retur til afsender, da korrekt affaldssortering altid er Bygherres ansvar. Bemærk ca. 14. dages behandlingstid hos kommunen for anvisning af affald.
 • Afmelde forsyninger som vand, varme, el og kloak: Bygherre skal sørge for at dette er afkoblet / afproppet inden nedrivningens opstart. Denne ydelse kan tilkøbes hos LH Hockerup A/S.

LH Hockerup A/S håndterer:

 • Byggeplads: LH Hockerup A/S, leverer og opsætter byggepladshegn samt nødvendig skiltning.
 • LER: indhente oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret.
 • Deklarering af affaldet til de anviste affaldsmodtagere.
 • Naboorientering: LH Hockerup A/S står for dette ved behov.
 • Nedrivning, miljøsanering og bortkørsel af affald: LH Hockerup A/S, varetager ud fra det accepterede nedrivningstilbud.
 • Afmeldelse af eventuel olietank: LH Hockerup A/S, er behjælpelig med at afmelde olietank til kommunen.

Efter nedrivning:

 • Rette BBR-oplysninger: Dette er Bygherres ansvar at sørge for at information om de nye BBR-oplysninger gives korrekt videre til kommunen.
 • Bygherre & LH Hockerup A/S, gennemgår nedrivningsområdet, inden aflevering. Der udarbejdes et afleveringsdokument, som underskrives af begge parter, efter godkendt gennemgang.

Slut KS fremsendes til kunden samt myndigheder ved sagens afslutning. Al dokumentation fra nedrivningsentreprisen gemmes hos LH Hockerup A/S i 5 år.