BYGHERRE: FB Gruppen A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: November 2016 – maj/juni 2017
MILJØ: Bly og PCB

LH Hockerup har udført indvendig stripning, miljøsanering og totalnedrivning af flere administrations/kontor bygninger, beliggende i et industri og boligkvarter på Vestre Teglgade 10 & 12, København SV.

Opgaven bestod af totalnedrivning til terræn af samtlige bygninger på i alt 7.500 m² og 5 etager høje, samt miljøsanering af samtlige bygninger.

Udover nedrivning blev der foretaget miljøsanering i henhold til miljøscreeningsrapporterne. Der blev blandt andet saneret for koncentrationer af PCB- og bly. Herudover blev der på projektet foretaget opbrydning af asfalt og andre belægningsmaterialer. Der blev til entreprisen stillet høje krav til sikkerheden og hensynstagene til de omkringliggende omgivelser, da flere bygninger og erhvervsmål fortsat var i drift under nedrivningsarbejderne, samt var der herudover tæt gående og kørende trafik omkring byggepladsen.