BYGHERRE: CPH Invest
BYGHERRERÅDGIVER: Harder Elements A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2018 – januar 2019
MILJØ: PAH’er, PCB, asbest, tungmetaller og klorerede paraffiner

LH Hockerup har udført totalnedrivning og miljøsanering af ejendomme fra 1880 og 1920 på Vesterbro i København. Bygningerne er en del af Vesterbros gamle slagtergårde.

Nedrivningen er sket i forbindelse med opførelsen af et nyt og tidssvarende byggeri med ungdomsboliger og butikslokaler samt underjordisk p-kælder.

Da opgaven udføres i hjertet af København, har dette krævet stor fokus på sikkerheden samt afskærmning for fodgængere og øvrig trafik. Derudover er der også taget hensyn til diverse omkringliggende nabobygninger.

Grundet ejendommenes alder er der fundet miljøskadeligt materiale, og derfor har vi miljøsaneret i forbindelse med nedrivningen. Der er blandt andet fundet spor af PAH’er, PCB, asbest, tungmetaller og klorerede paraffiner.