BYGHERRE: Københavns Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: E. Pihl & Søn A/S
ENTREPRISEFORM: Underentreprise
UDFØRT: Januar 2012 – maj 2012
MILJØ: Bly og PCB

Københavns Kommune ønskede omdannelse af behandlingscentret Sundbyvang. I den forbindelse har LH Hockerup A/S for
Københavns Kommune, og som underentreprenør for E. Pihl og Søn A/S, foretaget miljøsanering af forurenede flader og
totalnedrivning af behandlingscentret Sundbyvang/Sundbygård med i alt ni boligblokke.
De øvrige og omkringliggende bygninger i området ved behandlingscentret var under nedrivningen beboet. Det har derfor
været vigtigt med god information og kommunikation til beboerne. Samtidig med nedrivningen blev de nye boliger opbygget.