BYGHERRE: Lejerbo
BYGHERRERÅDGIVER: TNT Arkitekter A/S
HOVEDENTREPRENØR: Ole Jepsen A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: Oktober 2016 – juni 2019
MILJØ: PCB, tungmetaller, klorerede paraffiner

LH Hockerup har udført miljøsanering i forbindelse med udvendig renovering af Sønderkærgården, der er en afdeling i boligforeningen Lejerbo Hvidovre.
Opgaven omhandlede miljøsanering forud for altan- & vinduesrenovering i 18 boligblokke beliggende på Kettegårds Alle, Spurvehøjvej, Arnold Nielsens Boulevard og Høvestensvej. Her er fundet spor af PCB, tungmetaller og klorerede paraffiner.
Grundet byggepladsens placering, blev der stillet store krav til beboer håndtering samt logistik planlægning både internt og med diverse fagentreprenører.