BYGHERRE: København Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S
ENTREPRISEFORM: Rammeaftale – Fagentreprise
UDFØRT: Februar 2020 – februar 2025
MILJØ: Bly, PCB, asbest, kviksølv og zink

LH Hockerup A/S har i samarbejde med Team Trust v. Enemærke & Petersen A/S, indgået en rammeaftale, som omhandler planlagte og akutte arbejdsopgaver i forbindelse med renovering af skoler i Københavnsområdet. Projekterne rummer sanerings- og nedrivningsarbejder, herunder totalnedrivning af separate bygninger, nedrivning af døre, vægge, vinduer mv. Diamant skære-og borearbejder samt afstivningsarbejder. Skolerne er beliggende i områder med tæt trafik, herunder både tung og let trafik, hvilket har krævet et øget fokus på planlægning af logistik i forbindelse med kørsel til og fra pladsen med containere, mandskabsvogne, store maskiner og mandskab mm. Gængs for arbejdsopgaverne er at de foregår mens skolerne bliver benyttet til undervisning, hvorfor det har været nødvendigt for LH Hockerup, skoleledelse samt Enemærke og Petersen at planlægge og koordinere i forhold til støjgener i de tidsrum hvor der har været undervisning i de tilstødende lokaler.

I forbindelse med arbejdsudførslen har der desuden været et særligt fokus på sikkerhed og afgrænsning af byggepladsen, for at undgå at skolebørn risikere at få adgang hertil.

Der har igennem hele udførselsperioden været en god kommunikation og koordinering LH Hockerup, Enemærke & Petersen samt skoler imellem. Arbejdet er udført indenfor de ønskede perioder og som altid har det været vigtig for LH Hockerup at udvise fleksibilitet, særligt i forhold til de akutte arbejdsopgaver. Alle arbejder fra LH Hockerup teamet er uddannet indenfor henholdsvis sanering, nedrivning og skære-og borearbejde, ligesom alt arbejde er udført efter gældende lovgivning, det være sig krav om sikkerhedsudstyr, sluser, etablering af miljøvogn mv.

Der er i forbindelse med rammeaftalen udført nedrivningsarbejder på følgende skoler:

1. Ålholm Skole – Sanering, nedrivning, skæring, boring & totalnedrivning – 4. feb. 2020 – 2. mar. 2020.

2. Holberg Skole – Sanering, nedrivning, skæring & boring – Nov. 2022-26. feb. 2022.

3. Lykkebo Skolen – skæring & nedrivning – 25. apr. 2022-29. apr. 2022.

4. Nyboder Skole – Sanering, nedrivning, skæring & boring – 19. apr. 2022-19. okt. 2022

5. Hansted Skole – Sanering, nedrivning, skæring & boring – 14. apr. 2022 – 15. nov. 2022

6. Tingbjerg Skole – Sanering, nedrivning, boring & skæring – sep. 2022

7. Kirkebjerg Skole – Sanering, nedrivning, skæring & boring – Forår 2023

8. Nørre Fælled Skolen – Sanering, nedrivning, boring & skæring – Forår 2023

9. Børnehaven Arken – totalnedrivning & anlægsnedrivning – 14. juli 2022 – 11. nov. 2022

10. Bavnehøjskolen – Miljøsanering, nedrivningsarbejder, skæring & boring – feb. 2020