BYGHERRE: Norddjurs Kommune
BYGHERRERÅDGIVER: Søren Garde Rådgivning A/S
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
UDFØRT: Februar 2017 – juli 2017
MILJØ: Asbest, bly og PCB

LH Hockerup A/S og Per Rasmussen A/S har udført asbest-, PCB- og blysanering samt totalnedrivning af seks ejendomme på fem adresser, bestående af villaer og nedlagte landejendomme.
Herudover er der foretaget opgravning samt bortskaffelse af flere olietanke.
LH Hockerup har ydermere stået for den komplette bortskaffelse af forurenet bygningsmaterialer til de respektive modtagerstationer efter anvisning af Københavns Kommune.