BYGHERRE: Almenbo Ballerup
BYGHERRERÅGIVER: Årstiderne Arkitekter A/S
ENTREPRISEFORM: Fagentreprise
UDFØRT: 3. april 2018 – 1. maj 2018
MILJØ: PCB, bly, zink, cadmium, nikkel, chrom, kviksølv og asbest

LH Hockerup står for miljøsanering og totalnedrivning af Børnehuset Sol og Mudder beliggende på Lundebjerggårdsvej 264 i Skovlunde. Børnehaven skal nedrives i forbindelse med opførelsen af en ny, moderne børnehave med plads til 200 børn i alderen 0-5 år.

Den nuværende børnehave er opført i 1963 og har et bebygget areal på 321 m2. Nedrivningsopgaven består af totalnedrivning af bygningen, udhuse og skure samt fjernelse af buske, træer og ledninger i jorden.

Opgaven består yderligere af miljøsanering, hvor der blandt andet saneres for PCB i fuger og maling, metaller i maling og fliser samt asbest.

Børnehaven ligger i et område med tætliggende naboer, hvilket betyder øget fokus på sikkerhed og afskærmning af byggepladsen.